fbpx

Prijava v portal: 

Nova ATEX direktiva

Izpolnjevanje zdravstvenih in varnostnih zahtev je bistvenega pomena za zagotovitev varnosti opreme in zaščitnih sistemov. Te zahteve so razdeljene na splošne in dodatne zahteve, ki jih morajo izpolnjevati oprema in zaščitni sistemi. Dodatne zahteve upoštevajo obstoječe in potencialne nevarnosti. Oprema in zaščitni sistemi morajo torej izpolnjevati vsaj eno od teh zahtev, kjer je to potrebno za njihovo ustrezno delovanje ali kjer naj se to uporablja za njihovo predvideno uporabo. Pojem predvidena uporaba pri opremi in zaščitnih sistemih je bistvenega pomena za protieksplozijsko zaščito. Bistvenega pomena je, da proizvajalci priskrbijo popolne informacije. Opremo in zaščitne sisteme je treba tudi specifično in jasno označiti z navedbo njihove uporabe v potencialno eksplozivni atmosferi.

Gospodarski subjekti so odgovorni za to, da so proizvodi skladni s to direktivo, in sicer v povezavi z njihovo vlogo v dobavni verigi, da se zagotovijo visoka raven zaščite zdravja in varnosti ljudi, zlasti delavcev, in kjer je to primerno, zaščite domačih živali in premoženja ter poštena konkurenca na trgu Unije.

Proizvajalec, ki natančno pozna postopek zasnove in proizvodnje, je najprimernejši za izvedbo postopka ugotavljanja skladnosti. Postopek ugotavljanja skladnosti zato mora ostati izključno obveznost proizvajalca.

Vsak gospodarski subjekt, ki da proizvod na trg pod svojim imenom ali blagovno znamko ali ga spremeni tako, da vpliva na skladnost s to direktivo, se šteje za proizvajalca in mora prevzeti obveznosti proizvajalca.

Ta direktiva je omejena na navedbo bistvenih zdravstvenih in varnostnih zahtev. Da se olajša ugotavljanje skladnosti z navedenimi zahtevami, je določena domneva o skladnosti za proizvode, ki so usklajeni s harmoniziranimi standardi, sprejetimi v skladu z Uredbo (EU) št. 1025/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o evropski standardizaciji za namene navedbe podrobnih tehničnih specifikacij navedenih zahtev.

Proizvajalec mora pripraviti izjavo EU o skladnosti, da se zagotovijo informacije, ki jih zahteva ta direktiva, o skladnosti proizvoda z zahtevami iz te direktive in druge zadevne zakonodaje Unije o harmonizaciji.

Oznaka CE, ki pomeni ustreznost proizvoda, je vidna posledica celotnega procesa, ki obsega ugotavljanje skladnosti v širšem pomenu. Splošna načela, ki urejajo oznako CE, so določena v Uredbi (ES) št. 765/2008. Pravila, ki urejajo namestitev oznake CE, so določena v tej direktivi.

Zakonodaja o protieksplozijski zaščiti

 atex

Nadaljnje pomembne informacije, kot so:  obveznosti proizvajalca, pooblaščenega zastopnika, uvoznika in distributerja opreme in sistemov, namenjenih uporabi v potencialno eksplozivnih atmosferah, postopke ugotavljanja skladnosti, namestitev oznake CE, postopke za obravnavo proizvodov, ki pomenijo tveganje na nacionalni ravni so v priročniku Tehnične zahteve in varnost strojev v praksi – od načrtovanja do uporabe.

Dodaj odgovor