fbpx

Prijava v portal: 

Nova direktiva ATEX 2014/34/EU

V skladu s pravilnikom ste tako dolžni:

preprečiti eksplozijo in varovati delavce pred njo,

razvrstiti delovne prostore v cone eksplozijske nevarnosti,

– izdelati elaborat eksplozijske ogroženosti ter oceno tveganja za primer eksplozije,

– poskrbeti za izvajanje ukrepov protieksplozijske zaščite,

– pred začetkom del pridobiti certifikat o ustreznosti vgrajene opreme ter zagotoviti ustrezno vzdrževanje in servisiranje le-te,

– poskrbeti za ustrezno usposabljanje delavcev, ki delajo v eksplozijsko ogroženih področjih.

 

Dodaj odgovor