fbpx

Prijava v portal: 

Novela ZDR-1A

Poleg tega novela v prehodnih določbah ureja dodatek za delovno dobo v višini 0,5% tako, da ga delavci ohranijo tudi po uveljavitvi PZ-F, če s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti ni določeno drugače.

Glede ekonomsko odvisnih oseb pa novela izrecno določa, da se 213. in 214. člen ZDR-1 uporabljata do uveljavitve zakona, ki bo urejal delo in varstvo ekonomsko odvisnih oseb. Trenutno ta zakon še ni v pripravi po podatkih na strani DZ.

Dodaj odgovor