fbpx
Košarica
Slovenska zastava
Hrvaška zastava

Prijava v portal: 

Novi obračun podjemne pogodbe po 1.1.2014

Izračun:
Prispevki PIZ izvajalca: 10.000 € x 15,5 % = 1.550 €
Normirani stroški: 10.000 € x 10 % = 1.000 €
Osnova za dohodnino: (10.000 € – 1.000 € – 1.550 €) = 7.450 €
Akontacija dohodnine: 7.450 € x 25 % = 1.862,50 €
Neto izplačilo: 10.000 € – 1.550 € – 1.862,50 € = 6.587,50 €
Prispevki delodajalca: 10.000 € x 8,85 % = 885 €
Posebni davek na določene prejemke naročnika: 10.000 € x 25 % = 2.500 €
Pavšalni prispevek za poškodbe pri delu: 4,55 €
Strošek delodajalca: 10.000 € + 885 € + 2.500 € + 4,55 € = 13.389,55 €

Zap. štev. Kategorija Konto Debet Kredit
1 Obračun podjemne pogodbe      
Stroški storitev fizičnih oseb, ki ne opravljajo dejavnosi, skupaj z dajatvami, ki bremenijo podjetje 418 13.389,55
Ostale kratkoročne poslovne obveznosti 285 6.587,50
Obveznosti za davčni odtegljaj 265 1.862,50
Druge kratkoročne obveznosti do državnih in drugih inštitucij 266 1.550
Druge kratkoročne obveznosti do državnih in drugih inštitucij 266 885
Druge kratkoročne obveznosti do državnih in drugih inštitucij 266 4,55
Druge kratkoročne obveznosti do državnih in drugih inštitucij 266 2.500
2 Izplačilo podjemne pogodbe*
Ostale kratkoročne poslovne obveznosti 285 6.587,50
Obveznosti za davčni odtegljaj 265 1.862,50
Druge kratkoročne obveznosti do državnih in drugih inštitucij 266 1.550
Druge kratkoročne obveznosti do državnih in drugih inštitucij 266 885
Druge kratkoročne obveznosti do državnih in drugih inštitucij 266 4,55
Druge kratkoročne obveznosti do državnih in drugih inštitucij 266 2.500
Druge kratkoročne obveznosti do državnih in drugih inštitucij 266 6.587,50
Denarna sredstva na računih, razen deviznih 110 13.389,55

*ob izplačilu se izpolni in oddaja obrazec REK 2 preko eDavki
Opomba: če se sklene pogodba v neto vrednosti, se mora le-ta povečati s koeficientom 1,51802656546.

V primeru, da vam oseba, ki je zavarovana po drugih podlagah in sama želi in podpiše izjavo, da se ji obračunajo prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (15,5 %), je obračun enak. Takšnim osebam se bo obračunani prispevek všteval v povečanje pokojninske osnove.

Dodaj odgovor