fbpx

Prijava v portal: 

Novi Zakon o varnosti in zdravju pri delu

Delodajalci pa so morali najkasneje do 31. 12. 2001 urediti varnost in zdravje pri delu v skladu z določbami tega zakona.  Nov zakon posebnega roka za delodajalce za uskladitev ureditve tega področja ne določa, torej je potrebno, da delodajalci uskladijo področje varnosti in zdravja pri delu z določbami tega novega zakona do pričetka veljavnosti tega zakona, torej do 3. 12. 2011. Vendar pa uskladitev delovanja delodajalcev v skladu s tem zakonom za delodajalce ne pomeni bistvenih novosti od ureditve po sedaj veljavnem zakonu, tako da nedoločitev posebnega roka za delodajalce za uskladitev njihov ukrepov in aktivnosti na področju varnosti in zdravja pri delu niti ni toliko problematična. Novi zakon namreč prinaša odpravo določenih nepotrebnih birokratskih ovir in nepotrebnih zahtev na tem področju. Sicer pa so razlogi, da je bil pripravljen in sprejet popolnoma nov zakon na tem področju, predvsem naslednji:

  • izboljšave normativne ureditve na podlagi ugotovitev in analiz obstoječe ureditve na tem področju;
  • odprava nepotrebnih birokratskih ovir ureditve področja,
  • ureditev področja podelitve javnih pooblastil na tem področju,
  • uskladitev z izkušnjami in ureditvijo področja na ravni EU. 

 

Dodaj odgovor