fbpx

Prijava v portal: 

Novosti, sprejete v juliju 2016

Količnik rasti cen prehrambnih izdelkov, Uradni list RS, št. 2/2016

Na podlagi 11. člena Zakona o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov (Uradni list RS, št. 87/97, 9/98, 48/01 in 40/12 − ZUJF) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti objavlja Količnik rasti cen prehrambnih izdelkov, ki je podlaga za izračun višine regresa za prehrano za delodajalce, za katere velja ta zakon.

Količnik rasti cen prehrambnih izdelkov (Uradni list RS, št. 50/2016 ) za obdobje januar–julij 2016 znaša 1,026. Na podlagi tega količnika znaša znesek regresa za prehrano med delom za obdobje julij–december 2016 4,31 evra na dan.

POMEMBNO:

Navedeni zakon in s tem tudi višina regresa, določena na podlagi tega količnika, ne veljata za javni sektor, kot ga določata 1. člen ZJU in 2. člen ZSPJS.

Ugotovitveni sklep o višini regresa za prehrano, Uradni list RS, št. 51/2016

Na podlagi aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev ter upoštevaje Količnik rasti cen prehrambnih izdelkov za obdobje januar–junij 2016, ki znaša 1,026, je minister za javno upravo sprejel ugotovitveni sklep o višini regresa za prehrano med delom.

Upoštevaje navedeno višina regresa za prehrano med delom znaša od 1. julija 2016 dalje 3,71 evra.

Razlaga Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji, Uradni list RS, št. 49/2016

Komisija za razlago Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji je na podlagi 10. člena Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 18/91 in nadaljnje spremembe) na 16. seji dne 20. junija 2016 sprejela razlago Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji – KPND (Uradni list RS, št. 40/12).

Razlaga se nanaša na opredelitev dnevnice za službeno potovanje v državi, torej na 9. člen Aneksa h KPND (Uradni list RS, št. 40/12), in se glasi: »Dnevnica za službeno potovanje v državi se določi za vsak dan službene odsotnosti, v katerem je javni uslužbenec odsoten več kot 12 ur, pri čemer se dan razume kot čas med 00.00 in 24.00.«

Dodaj odgovor