Košarica

02 250 18 00 | [email protected] | O nas

Prijava v portal: 

Obrazec za letni dopust

Obrazec za letni dopust
Obrazec za letni dopust – BREZPLAČNI prenos datoteke WORD ali PDF.

Obrazec za letni dopust, ki si ga lahko prenesete v WORD ali PDF obliki:

Obrazec lahko uporabite v vašem podjetju, ko želite dobiti podpisano dovolilnic s strani vaših nadrejenih za vaš želen letni dopust.

Družba

…………………………………

DOVOLILNICA ZA IZRABO LETNEGA DOPUSTA

Podpisani …………………….. želim izrabiti …….. dni letnega dopusta v času od ………… (prvi delovni dan odsotnosti) do …………… (zadnji delovni dan odsotnosti).

Datum: ____________ Podpis: _______________

Strinjam se s predlagano izrabo dopusta.

Podpis vodje: _______________ Podpis direktorja: ____________________

…………………………………………………………………………………………………………

Družba

……………………………………..

DOVOLILNICA ZA IZRABO LETNEGA DOPUSTA

Podpisani __________________________ želim izrabiti ____ dni letnega dopusta v času od __________ (prvi delovni dan odsotnosti) do ___________ (zadnji delovni dan odsotnosti).

Datum: ____________ Podpis: _______________

Strinjam se s predlagano izrabo dopusta.

Podpis vodje: _______________ Podpis direktorja: ___________________

…………………………………………………………………………………………………………

Družba

…………………………….

DOVOLILNICA ZA IZRABO LETNEGA DOPUSTA

Podpisani __________________________ želim izrabiti ____ dni letnega dopusta v času od __________ (prvi delovni dan odsotnosti) do ___________ (zadnji delovni dan odsotnosti).

Datum: ____________ Podpis: _______________

Strinjam se s predlagano izrabo dopusta.

Podpis vodje: _______________ Podpis direktorja: _____________________

Dodaj odgovor