fbpx

Prijava v portal: 

Obveznost kompenzacije preko transakcijskega računa

 

Družba Zajček d. d. ima obveznosti do družbe Vihar d. o. o. v višini 150.000 evrov in družba Vihar d. o. o. ima do družbe Zajček d. d. obveznosti v višini 55.000 evrov. Knjižimo kompenzacijo s temeljnico in ne prek transakcijskega računa v vrednosti 55.000 evrov.

 

Zap. štev. Kategorija Konto Debet Kredit
1 Stanje terjatev do kupcev in obveznosti do dobaviteljev      
  Kratkoročne terjatve do kupcev v državi 120 55.000  
  Kratkoročne obveznosti (dolgovi) do dobaviteljev v državi 220   150.000
2 Knjiženje kompenzacije s temeljnico      
  Kratkoročne obveznosti (dolgovi) do dobaviteljev v državi 220 55.000  
  Kratkoročne terjatve do kupcev v državi 120  

55.000

 

 

 

Računovodski praktikum

 

Več o tej temi preberite v priročniku Računovodski praktikum

 
Dodaj odgovor