fbpx

Prijava v portal: 

Ocena tveganja

image_pdfimage_print

Podatki za oceno tveganja

Podatki za oceno tveganja naj vsebujejo:

a) v zvezi z opisom stroja:

 • podatke o uporabnikih;
 • pričakovane lastnosti stroja, vključno z:
 • opisom različnih obdobij celotne življenjske dobe stroja,
 • tehničnimi risbami in/ali drugimi sredstvi za opredelitev narave stroja,
 • potrebnimi viri energije in načini njihovega zagotavljanja;
 • 3) dokumentacijo o prejšnjih izvedbah podobnih strojev, če je to mogoče;
 • 4) navodila za uporabo stroja, kakršna so na voljo;

b) v zvezi s predpisi, standardi in drugimi ustreznimi dokumenti:

 • ustrezne predpise,
 • ustrezne standarde,
 • ustrezne tehnične specifikacije,
 • ustrezne varnostne liste;

c) v zvezi z izkušnjami z uporabo:

 • kakršno koli zgodovino nezgod, incidentov ali motenj dejanskega stroja ali podobnih strojev,
 • zgodovino zdravstvenih okvar zaradi npr. emisij (hrup, vibracije, prah, dim itd.), uporabljenih kemikalij ali materialov, ki se jih obdeluje s strojem,
 • izkušnje uporabnikov podobnih strojev in, kadar je to mogoče, izmenjavo informacij s potencialnimi uporabniki;

d) ustrezna ergonomska načela.

Podatke je treba posodabljati skladno s spreminjanjem zasnove med načrtovanjem ali kadar so potrebne spremembe na obstoječem stroju.

Če je na voljo dovolj informacij o nevarnostih in okoliščinah nezgod v nevarnih stanjih, je pogosto mogoča primerjava med podobnimi nevarnimi stanji pri različnih vrstah strojev.

Na podlagi odsotnosti zgodovine nezgod, majhnega števila nezgod ali majhne resnosti nastale škode se ne sme neposredno sklepati na majhno tveganje.

Za kvantitativno analizo se lahko uporablja podatke iz podatkovnih baz, priročnikov, laboratorijev ali proizvajalčevih specifikacij o izdelku, če je ustreznost podatkov zagotovljena. Negotovosti, povezane s temi podatki, je treba navesti v dokumentaciji.

 
Dodaj odgovor