fbpx

Prijava v portal: 

Ocenite svoje vodstvene kompetence

image_pdfimage_print

Ocenite svoje vodstvene kompetence

Področje kompetenc Razvitost kompetence
šibko – – – – – – – – – – – > močno
1. Socialne kompetence

 

1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7

Prepoznavanje problemov in občutkov drugih ljudi
Upoštevanje potreb drugih ljudi
Realno ocenjevanje lastnega vpliva na druge ljudi
2. Navezovanje stikov  
Sprejemanje drugih, navezovanje stikov in odkritost v pogovoru 1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Pojasnjevanje ciljev, namenov in metod
Podpora s svetovanjem
Izkazovanje zaupanja v druge ljudi
3. Zmožnost sodelovanja  
Sprejemanje idej in predlogov drugih 1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Pomoč pri pojavljanju težav in problemov
Delitev uspehov z drugimi
4. Zmožnost povezovanja  
Postavljanje pravil igre / standardov 1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Uskladitev različnih interesov za skupni cilj
Prepoznavanje konfliktov in iskanje skupnih rešitev
Razumevanje drugih, brez zapostavljanja lastnega razmišljanja
5. Zmožnost komuniciranja  
Posredovanje informacij drugim 1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Pomembnih informacij ne obdrži zase / za ustvarjanje prednosti
Aktivno poslušanje / ne prekinjanje drugih
Načrtovanje časa za pogovore z drugimi 1 2 3 4 5 6 7
6. Zmožnost samokontrole  
Neagresivno (umirjeno, premišljeno) reagiranje na situacije 1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Ne dviguje glasu (vpije, kriči)
 
Ne povzroča napetosti / agresivnosti drugih
Umirjenost v razmišljanju in odločitvah
7. Obvladovanje tehnik komuniciranja  
Sposobnost vizualiziranja / pripravljanja vizuelnih pripomočkov 1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Sposobnost moderiranja / vodenja sestankov in razgovorov
Predstavljanje in retorično prepričevanje
Obvladovanje tehnik pogajanja

Odgovori, pri katerih ste se ocenili z oceno manj kot 4, so vaše priložnosti za izboljšanje v prihodnosti. Če želite biti resnično prepričani v pravilnost svojih odgovorov, omogočite še komu v organizaciji, da vas oceni in primerjajte odgovore s svojimi. Dejstvo je, da sami sebe ne vidite v resnični podobi – najbolje vas vendarle poznajo tisti, s katerimi vsakodnevno delite cilje, težave, uspehe in napore za uresničevanje uspešne prihodnosti organizacije – vaši sodelavci.

Vprašalnik vam lahko služi tudi kot orodje za odkrivanje potencialnih vodij v vaši organizaciji. Zaposlene oziroma člane tima, pri katerih ste ugotovili, da kažejo vodstveni potencial, ocenite z vprašalnikom in jim dajte priložnost, ki si jo zaslužijo.

 

Sodobna orodja vodenja

 

Več o tej temi preberite v priročniku Sodobna orodja vodenja

 
Dodaj odgovor