fbpx

Prijava v portal: 

Oddajanje stanovanj za krajše obdobje

 

 

 • registrirati dejavnost (vpis v register sobodajalcev) ali vpisnik samostojnih podjetnikov;
 • dokazilo o lastninski ali razpolagalni pravici;
 • uporabno dovoljenje za stanovanjsko namembnost nepremičnine;
 • soglasje solastnikov, ki imajo več kot tri četrtine solastniških deležev večstanovanjske hiše in soglasje etažnih lastnikov, kjer zidovi in stopnice merijo z njihovimi stanovanjskimi enotami,
 • stanovanje (soba) mora biti urejeno po pravilniku o minimalnih tehničnih pogojih in minimalnem obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti;
 • opraviti je potrebno kategorizacijo sobe;
 • odločba upravne enote, s katero se določi dolžnost vodenja knjige gostov;
 • goste je potrebno prijaviti pristojni policijski postaji (overjena knjiga gostov ali prek sistema eGost);
 • tabla za stanovanje (sobo), ki se oddaja in ter njihova kategorizacija;
 • odvajati turistično takso;
 • izdajati je treba račune in imeti dostopen cenik storitev ter
 • poročanje statističnemu uradu o prenočitvah in prihodih gostov glede na državo.

 

Oddajanje stanovanja spada med gostinske dejavnosti in se obdavči kot dohodek iz dejavnosti in ne kot dohodke iz naslova oddajanje premoženja v najem. Davčna osnova se ugotavlja:

 

 • z upoštevanjem dejanskih prihodkov in odhodkov ali
 • z upoštevanjem dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov (80 odstotkov dejanskih prihodkov).

 

Dodaj odgovor