fbpx
Košarica
Slovenska zastava
Hrvaška zastava

Prijava v portal: 

Odgovor na vaše vprašanje – Štefka Korade Purg

Vprašanje:

–           Delavka je bila v našem zavodu zaposlena v letu 2012 (prejela ocenitev skladno z zakonom).

–           V letu 2013 ni bila zaposlena v javnem sektorju.

–           V letu 2014 se je ponovno zaposlila v našem zavodu in prejela ocenitev (ne šteje v napredovalno obdobje).

–           Leto 2015 in 2016 je bila ocenjena skladno z zakonom.

Delavka tako poseduje ocenitve 2012, 2015 in 2016. Ali delavka lahko napreduje, upoštevajoč, da vmes eno leto ni bila zaposlena v javnem sektorju?

Tako v letu 2012 kot od leta 2014 dalje je zaposlena na enakem delovnem mestu.

Odgovor:

Pri odgovoru na vprašanje je treba upoštevati določbe ZSPJS in Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede, iz katerih izhaja, da mora za napredovanje v višji plačni razred javni uslužbenec izpolniti triletno napredovalno obdobje po ZSPJS in pridobiti tri letne ocene, ki mu omogočajo napredovanje (5. člen uredbe; tretji odstavek 16. člena ZSPJS).

Napredovalno obdobje se začne šteti s prvo zaposlitvijo v javnem sektorju ali z zadnjim napredovanjem v višji plačni razred (tretji odstavek 16. člena ZSPJS in drugi odstavek 2. člena uredbe). Uredba določa, da je napredovalno obdobje čas od zadnjega napredovanja oziroma prve zaposlitve v javnem sektorju, v katerem javni uslužbenec pridobi tri letne ocene, ki mu omogočajo napredovanje.

Pri določitvi napredovalnega obdobja  je treba upoštevati tudi interventne ukrepe, po katerih se leto 2014 (drugi odstavek 68. člena ZIPRS1415) se ne šteje v napredovalno obdobje za napredovanje v višji plačni razred).

 

Praviloma NE, saj je prekinitev napredovalnega obdobja vezana na stopnjo izobrazbe, ki se zahteva za delovno mesto oziroma na tarifni razred delovnega mesta in so nazivi posameznega delovnega mesta praviloma nazivi istega tarifnega razreda.

 

V izjemnim primerih, ko pravila sistemizacije dopuščajo, da je delovno mesto sistemizirano v  nazivih različnih tarifnih razredov, pa se napredovalno obdobje z napredovanjem v naziv višjega tarifnega razreda prekine.

 

V primeru prekinitve delovnega razmerja v javnem sektorju se napredovalno obdobje prekine in začne znova teči z dnem ponovne zaposlitve v javnem sektorju.

 

Ocene, pridobljene pred prekinitvijo delovnega razmerja v javnem sektorju, ugasnejo in se ne upoštevajo za ugotavljanje pogojev za napredovanje v plačnem razredu po ponovni sklenitvi delovnega razmerja v javnem sektorju.

Odgovor pripravila: Štefka Korade Purg

Dodaj odgovor