fbpx

Prijava v portal: 

Odgovor na vprašanje

Če delavec med koledarskim letom sklene pogodbo o zaposlitvi z drugim delodajalcem, mu je v skladu z drugim odstavkom 161. člena ZDR-1 vsak delodajalec dolžan zagotoviti izrabo sorazmernega dela letnega dopusta glede na trajanje zaposlitve delavca pri posameznem delodajalcu v tekočem koledarskem letu. Ne glede na to zakonsko določbo pa se lahko delavec in novi delodajalec lahko dogovorita o drugačni izrabi letnega dopusta. Pri določitvi sorazmernega dela letnega dopusta, ki ga mora zagotavljati posamezni delodajalec, je treba upoštevati, da se pri vsakem delodajalcu letni dopust odmeri po kriterijih in merilih, ki veljajo za določitev letnega dopusta, kot veljajo pri posameznem delodajalcu. Pri izračunavanju sorazmernega dela letnega dopusta se najmanj polovica dneva zaokroži na cel dan letnega dopusta (tretji odstavek 161. člena ZDR-1). V skladu z omenjenim pravilom se sorazmerni del letnega dopusta izračuna tako, da se celotni letni dopust, ki bi delavcu pripadal na podlagi kriterijev, ki veljajo pri delodajalcu, deli z dvanajst in nato pomnoži s številom mesecev zaposlitve. Če delavec menja delodajalca med mesecem, se tudi obdobje zaposlitve, ki je krajše od enega meseca, upošteva pri določanju sorazmernega dela letnega dopusta in se torej kot najmanjša enota ne upošteva le cele mesece. Pri končnem izračunu sorazmernega dela letnega dopusta se nato najmanj polovica dneva zaokroži na cel dan letnega dopusta (tretji odstavek 161. člena ZDR-1) V primeru, ko torej delavec tekom meseca menja zaposlitev in pri nobenem od delodajalcev v mesecu, ko menja zaposlitev, ni zaposlen polni mesec, sicer pa bo zaposlen celotno koledarsko leto, se delavcu v skladu s 161. členom ZDR-1 odmeri sorazmerni del letnega dopusta. Glede na to, da ima delavec, ki je zaposlen celotno koledarsko leto, pravico do celotnega letnega dopusta, je v primerih nastopa omenjene situacije treba delavcu zagotoviti pravico do celotnega letnega dopusta, pri čemer je treba izhajati iz osnovnega pravila, da je vsak delodajalec dolžan zagotoviti izrabo sorazmernega dela letnega dopusta glede na trajanje zaposlitve delavca pri posameznem delodajalcu (npr. v primeru, ko delavec menja zaposlitev 15. v mesecu, vsak delodajalec delavcu za ta mesec zagotovi sorazmerni del (1/24).

Dodaj odgovor