fbpx

Prijava v portal: 

Odgovori na vprašanja za februar 2015

Odgovor:
Za javne uslužbence v občinski upravi se število dni rednega letnega dopusta določi v skladu z merili iz Zakona o delavcih v državnih organih – ZDDO (Uradni list RS, št. 15/90, 5/91, 18/91, 22/91, 2/91-I, 4/93, 18/94- ZRPJZ, 41/94, 70/97, 87/97-ZPSDP, 38/99, 56/02-ZJU) in na podlagi podatkov, ki veljajo za javnega uslužbenca. Dopust se določi z upoštevanjem meril in kriterijev na dan prvega januarja tekočega leta ob upoštevanju določbe 40. člena ZDDO, da se pravica do posameznih dni letnega dopusta po kriterijih iz 35., 38. in 39. člena ZDDO prizna javnemu uslužbencu v koledarskem letu, ko izpolni pogoje za njihovo pridobitev. 
 
Glede na to, da ne ZDDO in ne ZJU ne določata rokov za določanje dopusta, je treba upoštevati določbe ZDR-1, ki v 160. členu določa, da mora delodajalec delavce najkasneje do 31. marca pisno obvestiti o odmeri letnega dopusta za tekoče koledarsko leto. To pomeni, da je treba tudi javne uslužbence v občinski upravi seznaniti oziroma odmeriti letnegi dopust najkasneje do 31. marca tekočega leta, pri čemer pa je treba upoštevati, da ZJU v 24. členu določa, da predstojnik o pravicah in obveznostih javnih uslužbencev odloča s sklepom. Torej je javnim uslužbencem v občinski upravi treba najkasneje do 31. marca tekočega leta vročiti sklepe o odmeri letnega dopusta.
 
 
 

Opisi delovnih mest in akt o sistemizaciji po novem

 

Več o tej temi preberite v priročniku Opisi delovnih mest in akt o sistemizaciji po novem

 
Dodaj odgovor