fbpx

Prijava v portal: 

Odprava dvojne obdavčitve delavcev

Odprava dvojne obdavčitve delavcev, napotenih na delo v tujino

Davek, ki ga mora delavec, napoten na delo v tujino – rezident Slovenije, plačati od dohodkov iz delovnega razmerja, pridobljenih z delom v tujini, se v Sloveniji zmanjša za davek, ki je bil od teh dohodkov že plačan v tujini.

Dvojna obdavčitev teh dohodkov se odpravi že na podlagi določb ZDoh-2. Če so takšni dohodki v tujini obdavčeni po nižji stopnji kot v Sloveniji, mora rezident Slovenije, ki takšen dohodek dosega, doplačati razliko do stopnje, ki bi se uporabila pri obdavčitvi njegovega dohodka, če bi bil ta obdavčen le v Sloveniji. Po določbah ZDoh-2 se dvojna obdavčitev odpravlja v primerih, ko s tujo državo ni sklenjena mednarodna konvencija. Ko pa ima Slovenija z drugo državo sklenjeno mednarodno konvencijo o izogibanju dvojnemu obdavčevanju, se pri odpravi dvojne obdavčitve uporabijo določbe te konvencije.

Način odprave dvojne obdavčitve je določen v 23. oziroma 24. členu konvencije. Poznamo dve metodi odprave dvojne obdavčitve:

  • metodo navadnega odbitka – davek v Sloveniji se zmanjša le za znesek davka, plačanega v tujini (državi vira, npr. v Belgiji), ki je enak davku, ki bi ga Slovenija sama odmerila od dohodka, doseženega v drugi državi (npr. v Belgiji). Ta metoda se uporablja z vsemi državami, razen s Švedsko;
  • metodo izvzetja s progresijo – v Sloveniji dohodek ni obdavčen, vpliva pa na višino davčne stopnje za obdavčitev slovenskih dohodkov (Švedska).

Metoda navadnega odbitka se lahko upošteva že na mesečni ravni pri obračunu plače (obrazec REK-1), pod pogojem, da plačnik davka razpolaga z ustreznimi dokazili glede davčne obveznosti zavezanca rezidenta zunaj Slovenije, zlasti o znesku davka, plačanega v tujini, in o osnovi za plačilo davka.

Ne glede na to pa se odbitek davka, plačanega v tujini, ali oprostitev prizna pri izračunu in poračunu dohodnine na letni ravni samo, če delavec uveljavlja odbitek davka, plačanega v tujini, in oprostitev tudi v ugovoru zoper informativni izračun dohodnine oziroma napovedi za odmero dohodnine.

Že sedaj pa uporabite Tabelo za izračun plače

Primer izračuna plače – napotitev do 30 dni – rezident (13. člen Uredbe 883/2004)

Dodaj odgovor