fbpx

Prijava v portal: 

Odprtje avstrijske podružnice za namene storitvenih dejavnosti

 

Poslovna enota nerezidenta za davčne namene vključuje prostore, v katerih tuje podjetje opravlja dejavnost v Sloveniji: pisarna, podružnica, tovarna, delavnica, rudnik, kamnolom ali katerikoli drug kraj, kjer se pridobivajo in izkoriščajo naravni viri. Vključena so tudi gradbišča, projekti gradnje in montaže ter postavitev in nadzor nad njimi, če dejavnost traja več kot leto dni.

Nerezident v Republiki Sloveniji je zavezan za davek od dohodkov, ki imajo vir v Sloveniji. Davčna osnova, za davek nerezidenta za dejavnost oziroma posle v poslovni enoti v Sloveniji, je ustvarjen dobiček. V primeru, ko dejavnost v Sloveniji opravlja podjetje, ki je rezident Avstrije, je treba pri davčni obravnavi dohodkov takega podjetja upoštevati Konvencijo med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o izogibanju dvojnega obdavčenja v zvezi z davki na dohodke in premoženje.

 
Dodaj odgovor