fbpx
Košarica
Slovenska zastava
Hrvaška zastava

Prijava v portal: 

Odškodninska odgovornost delodajalca

Podlaga za takšne odškodninske zahtevke je opustitev dolžnosti delodajalcev v zvezi z zagotavljanjem varnosti in zdravja pri delu. V pričujočem prispevku bomo obravnavali dolžnosti delodajalcev v zvezi z zagotavljanjem pravic delavcev iz delovnega razmerja, vključno s pravicami iz naslova varnosti in zdravja pri delu, ter pravila, ki veljajo pri ugotavljanju njihove odškodninske odgovornosti v primeru morebitnih kršitev navedenih pravic.

1. Krivdna odgovornost

Odškodninsko odgovornost delodajalcev opredeljuje Zakon o delovnih razmerjih1 v členih 131 in naprej. Zakon določa, da mora tisti, ki povzroči drugemu škodo, to povrniti, če ne dokaže, da je škoda nastala brez njegove krivde (krivdna odgovornost). Za škodo od stvari ali dejavnosti, iz katerih izvira večja škodna nevarnost za okolico, se odgovarja ne glede na krivdo (objektivna odgovornost).


1Ur. list RS, št. 97/2007 – uradno prečiščeno besedilo (OZ).

Dodaj odgovor