fbpx

Prijava v portal: 

Odškodninska odgovornost delodajalcev

V sodbi VDSS (sodba Pdp 1203/2012) v zvezi z odškodninsko odgovornostjo delodajalca v nezgodi pri delu, padec z lestve, invalid III. kategorije invalidnosti je sodišče prve stopnje po izvedenih dokazih ugotovilo, da se je tožnik dne 10. 7. 2007 poškodoval pri svojem delodajalcu, ko je ob uporabi 4-metrske lestve pripenjal in odpenjal opažne elemente z vrvi avtodvigala na gradbišču bazenskega kompleksa E. V trenutku, ko je stal na lestvi, ga je udaril nihajoč opažni element, tako, da je padel na betonska tla ter utrpel hude poškodbe, zaradi katerih je bil več kot dve leti v bolniškem staležu. Sodišče prve stopnje je ugotovilo, da je tožnik opravljal delo na višini, ki je v danih okoliščinah pomenilo nevarno dejavnost, zaradi česar je skladno z določbo 150. člena Obligacijskega zakonika podana objektivna odgovornost drugotožene stranke za nastalo škodo. Poleg tega je ugotovilo krivdno odgovornost, ker je v konkretnem primeru kršila pravice iz delovnega razmerja, saj ni izvedla ustreznih ukrepov za zagotovitev varnosti tožnika pri delu. Ugotovilo je še, da je tudi tožnik prispeval k nastanku škode, ker takrat ni obvestil pristojnih delavcev delodajalca, da je glede na priznano invalidnost in omejitve iz invalidske odločbe opravljal neustrezno delo. Njegov prispevek k nastali škodi je ocenilo v višini 30  %. Pritožbeno sodišče se s takšnimi ugotovitvami glede podane objektivne odgovornosti delodajalca in deleža soodgovornosti tožnika za nastalo škodo v celoti strinja.

Dodaj odgovor