fbpx

Prijava v portal: 

Odvisni stroški pri nabavi materiala in osnovnih sredstev ter njihov davčni vidik

Odvisni stroški nabave povečujejo nakupno ceno, s tem je višja amortizacija in posledično je davčna osnova nižja. V odvisne stroške vključimo tudi špediterske stroške, ki nastanejo pri uvozu iz tretjih držav.

 

Dodaj odgovor