fbpx

Prijava v portal: 

Odvisno delo samostojnega podjetnika z gospodarsko družbo ali samostojnim podjetnikom

Fizične osebe se registrirajo in pridobijo status samostojnega podjetnika, čeprav delo kontinuirano opravljajo po pogodbi o poslovnem sodelovanju le z enim podjetjem ali drugim pravnim subjektom. Dela se opravljajo v delovnih prostorih podjetja (naročnika dela), v delovnem času, ki velja za ostale zaposlene, to pomeni osem ur dnevno. Fizična oseba, kot samostojni podjetnik, uporablja delovno opremo (računalnik, službeni avtomobil, delovne pripomočke ipd.) in ostala delovna sredstva podjetja, ob tem za uporabo teh sredstev ne plačuje najemnine. Dela se opravljajo po navodilih in nadzoru odgovorne osebe v podjetju (naročniku dela) in so podvržena konkurenčni klavzuli. Samostojni podjetnik ne more ista dela opravljati za druge pravne ali fizične osebe. Plačilo je dogovorjeno s pogodbo o sodelovanju in je opravljeno enkrat mesečno. To pomeni, da gre za odvisno razmerje.

Samostojni podjetnik mesečno plačuje prispevke za pokojninsko, socialno in zdravstveno zavarovanje glede na osnovi njegovega rezultata poslovanja preteklega leta povečanega za obračunane prispevke. Dobi odločbo od FURS.

Glede delovno pravnih predpisov takšna oseba dela v razmerju podrejenosti do delodajalca (naročnika dela) in je njegovo delo del delovnega procesa, ki ga organizira in nadzoruje delodajalec. To pomeni, da ima takšno razmerje pridih delovnega razmerja.

To pomeni, da je delodajalec (naročnik dela) dolžan delavca prijaviti v obvezno socialno zavarovanje in mu izročiti fotokopije prijave v petnajstih dnevih od nastopa dela. Kar pomeni, da je potrebno od plače obračunati in plačati vse prispevke in dohodnino.
V primeru inšpektorskega nadzora s strani FURS, kateri ugotovi, da se izplačujejo dohodki fizičnim osebam preko statusa samostojnega podjetnika, čeprav gre za odvisno delovno razmerje, se obdavčijo kot dohodek iz delovnega razmerja z vsemi pripadajočimi obveznostmi z vidika prispevkov in dohodnine.

Dodaj odgovor