fbpx

Prijava v portal: 

Okoljska dajatev za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida

image_pdfimage_print

 

Goriva, za katera je treba plačevati okoljsko dajatev so tekoča, plinasta in trdna goriva in so vključno s tarifnimi oznakami kombinirane nomenklature (KN), kamor se uvrščajo v skladu s carinskimi predpisi in številom EO/mersko enoto za posamezno vrsto goriva navedena v prilogi 1 uredbe, ki je na voljo na zgoščenki.. Znesek na EO določi Vlada RS s sklepom in znaša na EO 0,0125 evra. S Sklepom o določitvi o določitvi cene za enoto obremenitve okolja z emisijo ogljikovega dioksida (Uradni list RS, št. 79/12) je določeno, da znaša cena za enoto obremenitve okolja z emisijo ogljikovega dioksida od 8. januarja 2013 0,0144 evra. Omenjeni sklep je nadomestil Sklep o določitvi o določitvi cene za enoto obremenitve okolja z emisijo ogljikovega dioksida (Uradni list RS, št. 102/12), ki določa, da znaša cena za enoto obremenitve okolja z emisijo ogljikovega dioksida od 8. januarja 2013 0,0144 evra za motorni bencin iz 1. točke in plinska olja iz 3. točke priloge 1 uredbe, za ostala goriva pa se omenjeni znesek obračunava od 1. januarja 2013.

Pridobitelj goriva je vsaka pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki pridobi gorivo v drugi državi članici EU in ga vnese na ozemlje RS.

Energetsko intenzivno podjetje je podjetje (pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik), ki dokaže, da stroški nabave goriva in električne energije obsegajo najmanj 3% proizvodne vrednosti.

Dodaj odgovor