fbpx

Prijava v portal: 

Opravljanje strokovnih nalog VZD

image_pdfimage_print

 

Strokovni delavec je torej oseba, ki mu delodajalec poveri opravljanje strokovnih nalog varnosti pri delu, in je za opravljanje teh nalog neposredno odgovoren delodajalcu.

Delodajalec mora strokovnemu delavcu omogočiti strokovno neodvisno opravljanje nalog po Zakonu o varnosti in zdravju pri delu. Zagotoviti mu mora primeren čas in dostop do vseh potrebnih podatkov ter mu omogočiti izpopolnjevanje znanja, strokovni delavec pa zaradi svojega dela ne sme biti postavljen v manj ugoden položaj ali trpeti drugih škodljivih posledic v zvezi s svojim delom.

Delodajalec lahko opravljanje vseh ali posameznih nalog organiziranja in zagotavljanja varnosti pri delu poveri zunanjim strokovnim službam, ki imajo dovoljenje za delo po Zakonu o varnosti in zdravju pri delu, kadar teh nalog ne more zagotoviti s svojimi strokovnimi delavci.

Zunanja strokovna služba je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ima dovoljenje ministra, pristojnega za delo, za opravljanje strokovnih nalog in mu delodajalec poveri opravljanje vseh ali posameznih strokovnih nalog varnosti pri delu.

 

Varnost in zdravje pri delu

 

Več o tej temi preberite v priročniku Varnost in zdravje pri delu

 
Dodaj odgovor