fbpx

Prijava v portal: 

Opravljene storitve za naročnika iz držav EU in poročanje v Intrastatu

Gospodarski subjekt je v tekočem letu vključen v statistično raziskovanje Intrastat, če:

  • trguje z blagom z gospodarskimi subjekti v drugih državah članicah EU in
  • je skupna vrednost njegovih odprem blaga v države članice EU ali prejemov blaga iz držav članic EU v preteklem koledarskem letu presegla nacionalni vključitveni prag.

Obveznost poročanja za Intrastat nastane tudi med letom, kadar kumulativna vrednost blagovne menjave podjetja, določena na osnovi podatkov o dobavah blaga v druge države članice EU in pridobitvah blaga iz drugih držav članic EU, ki jih je podjetje poročalo na obrazcu DDV-O, z drugimi državami članicami od začetka tekočega leta preseže veljavni vključitveni prag. Podjetje, poročevalska enota, poroča od vključno tistega meseca tekočega leta, v katerem je bil vključitveni prag presežen.

Poročevalska enota je dolžna poročati samo za tisti tok blaga – odpreme blaga, prejeme blaga, pri katerem je presegla vključitveni prag. Obveznost poročanja traja do prejema obvestila o prenehanju obveznosti poročanja.

Vključitveni prag znaša 200.000 evrov za odpreme in 120.000 evrov za prejeme blaga.

Intrastat torej pomeni samo poročanje za dobavo blaga in ne za opravljene storitve.

Rekapitulacijsko poročilo – poročate v A1, A2, A3 in A6 – skupna vrednost opravljenih storitev ter kodo države in vpišete številko DDV vašega kupca. Poročilo morate oddati do 20. v mesecu za pretekli mesec.

Dodaj odgovor