fbpx
Košarica
Slovenska zastava
Hrvaška zastava

Prijava v portal: 

Oprema za začasno delo na višini – samostoječi zidarski oder

»Nosilni elementi odra ne smejo drseti, pritrditi jih je treba na nosilno površino, namestiti protidrsno napravo ali drugo enako učinkovito sredstvo, nosilna površina mora biti zadostna. Zagotoviti je treba stabilnost odra. Z ustreznimi napravami je treba preprečiti, da bi se oder na kolesih med opravljanjem dela na višini naključno premaknil.« (točka 4.3.3 Priloge k Direktivi2001/45/ES)

»Dimenzije, oblika in načrt nivojev odra morajo ustrezati naravi dela, ki ga je treba opraviti, in biti primerni za prenašanje tovora ter omogočati varno delo in hojo. Nivoji odra morajo biti sestavljeni tako, da se njihovi elementi ob normalni uporabi ne morejo premakniti. Med elementi nivojev ne sme biti nevarne odprtine in navpičnih kolektivnih varoval za preprečitev padcev.« (točka4.3.4 Priloge k Direktivi 2001/45/ES)

»Če deli odra niso pripravljeni za uporabo, na primer med montažo, demontažo ali spremembo, jih je treba označiti s splošnimi opozorilnimi znaki v skladu z nacionalnimi predpisi, potrebnimi za uveljavitev Direktive 92/58/EGS, in jih s fizičnimi sredstvi, ki preprečujejo dostop do nevarnega območja, primerno ločiti.« (točka4.3.5 Priloge k Direktivi 2001/45/ES)

»Oder se lahko sestavi, razstavi ali znatno spremeni le pod nadzorom pristojne osebe; delo opravijo delavci, ki so zanj ustrezno in posebej usposobljeni predvsem na področju značilnih tveganj v skladu s členom 7 Direktive 89/655/EGS in zlasti glede:

  1. razumevanja načrta za sestavljanje, razstavljanje ali spremembo odra;
  2. varnosti med montažo, demontažo ali rekonstrukcijo zadevnega odra;
  3. ukrepov za preprečitev tveganja za padec oseb ali predmetov;
  4. varnostnih ukrepov v primeru nestalnih vremenskih razmer, ki lahko škodljivo vplivajo na varnost odra;
  5. dovoljenih obtežitev;
  6. vseh drugih tveganj, ki so lahko posledica navedenega sestavljanja, razstavljanja ali spreminjanja.

Nadzorna oseba in delavci morajo imeti na voljo načrt za montažo in demontažo, naveden v točki 4.3.2 Priloge k Direktivi 2001/45/ES, in vsa morebitna vanj vključena navodila.« (točka 4.3.6 Priloge k Direktivi2001/45/ES)

 

Dodaj odgovor