fbpx

Prijava v portal: 

Osebno dopolnilno delo v letu 2015

 

Priglasitev osebnega dopolnilnega dela je potrebno prijaviti ali preko portala AJPES ali osebno na Upravni enoti. Priglasiti je potrebno začetek in konec dela ter regijo , kjer se bo delo izvajalo. Osebno dopolnilno deli ne sme biti dalje od šest mesecev.

Potrebni podatki: DŠ, telefonska številka, elektronski naslov in vrsta dela . V primeru, da podatki ne bodo popolni AJPES ne bo zahteval dopolnitve ampak ne bo priglasil dela.

Poročanje FURS:

  1. po polletju poročati o doseženih dohodkih (10. 7. 2015, 10. 1. 2016,…),
  2. napoved dohodnine – 25 % (10. v mesecu za pretekli mesec),
  3. izdajati račune v dveh izvodih,
  4. hramba računov – 10 let,
  5. 3.000 € polletna omejitev zaslužka – presežek prijaviti dejavnost, kot gospodarska družba ali samostojni podjetnik.
Dodaj odgovor