fbpx

Prijava v portal: 

Osnovne karakteristike dobrega tima

image_pdfimage_print

 

Izzivi, ki jih premagajo učinkoviti timi:

  • Določitev oprijemljivih ciljev: če cilji niso jasno določeni, jim je težko slediti, nemogoče pa je tudi merjenje rezultatov učinkovitosti. Samo z merljivimi cilji lahko tim spremlja svoj napredek.
  • Učinkovito vodenje: tim zahteva močnega, demokratičnega vodjo, ki usmerja komunikacijo med njegovimi člani. Pri timskem delu ni nujno, da je vodja vedno ista oseba. Mora pa znati člane tima motivirati in jim biti zgled.
  • Posedovanje pravih veščin: tim združuje različna, med seboj komplementarna znanja in veščine, ki so nujno potrebna za opravljanje zadanih nalog. Zato je že v fazi sestavljanja tima pomembno, da imajo izbrani člani potrebne veščine. V nasprotnem primeru jih je treba pridobiti med delovnim procesom.
  • Delovati v kulturi sodelovanja: ekipa, ki ne ceni sodelovanja in skupnega uspeha, pač pa spodbuja tekmovalnost med posamezniki, ni učinkovit tim. Za to so velikokrat krivi tudi napačni sistemi nagrajevanja v organizacijah.
  • Imeti pravo število članov: timi velikokrat štejejo preveč članov, zato jih je težko voditi, sodelovanje in komunikacija med člani pa sta ohromljena.

 

HITRI VODIČ ZA VELIKOST TIMA
  Do 5 6-12 13-16 16+
Reševanje problemov 3 2 1 4
Hitrost odločanja 1 2 3 4
Sodelovanje članov 1 2 3 4
Kohezija/prijateljstvo 1 2 3 4
Soglasje 3 2 1 4
Prilagodljivost 1 2 3 4
Produktivnost posameznika 2 1 3 4
Produktivnost skupine 3 2 1 4
1 – najbolj učinkovito; 4- najmanj učinkovito

 

 
 
 
 
 
 

Sodobna orodja vodenja

 

Več o tej temi preberite v priročniku Sodobna orodja vodenja

 
Dodaj odgovor