fbpx

O produktu | Naročnina

Izkoristite možnost brezplačne registracije in dostopajte do izbranih vsebin. Preizkusite sedaj.

Otroci s posebnimi potrebami: Dodatna strokovna pomoč

Kadrovska zasedba pri delu z gibalno-oviranimi otroki

Dodatno stalno specialno pedagoško Izobraževanje vseh strokovnih delavcev, spremljevalec za nudenje fizične pomoči (stalen ali začasen), svetovalni delavec za pomoč otroku in staršem, specialno-pedagoška ali defektološka pomoč otroku in učitelju

Poglej »

Spremljevalec otrok z gibalno oviranostjo

Pravica do spremljevalca je opredeljena v Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami in v Pravilniku o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke s posebnimi potrebami. Fizična pomoč gibalno

Poglej »
Aktualna izobraževanja
Razvoj grafomotorike
Nives Skamlič
27. 6. 2024
Disleksija – motnja in dar
Nives Skamlič
28. 6. 2024
Razvoj pismenosti
dr. Katarina Grom, dr. Tanja Černe
28. 6. 2024
Otrok z avtističnimi motnjami v vrtcu in šoli
dr. Simona Rogič Ožek, Nives Skamlič
1. 7. 2024
Govorni razvoj otroka
Nives Skamlič
2. 7. 2024

Prijava na novice