fbpx

O produktu | Naročnina

Izkoristite možnost brezplačne registracije in dostopajte do izbranih vsebin. Preizkusite sedaj.

Otroci s posebnimi potrebami: Prilagoditve

Podporna tehnologija

Uvod V inkluzivni pedagogiki je veliko prednosti. Dejanska izvedba inkluzije v praksi pa je vse prej kot enostavno delo. Predvsem velja načelo, da se imajo učenci s posebnimi potrebami možnost

Poglej »

Prilagoditve za gibalno-ovirane otroke

Prilagoditev je pripomoček, ki omogoča enakovredno vključevanje in sodelovanje otroka s posebnimi potrebami v učnem procesu in je izbrana glede na otrokove potrebe. Ustrezne Prilagoditve je treba izvajati pri poučevanju,

Poglej »

Prilagoditev prostora za gibalno-ovirane otroke

Zagotovljen ustrezen ter varen prevoz v šolo in iz nje, dostop do šole brez arhitekturnih ovir, prilagoditev šolskih prostorov za nemoteno mobilnost učenca (razred, hodnik idr.), prilagojene sanitarije, prostor za

Poglej »

Organizacija časa za gibalno-ovirane otroke

Za gibalno oviranega otroka se izdela individualiziran program, ki je v skladu z njegovim razvojem, tempom učenja (zaradi motorične upočasnjenosti in/ali upočasnjenega miselnega procesiranja) in možnostmi za doseganje zastavljenih ciljev,

Poglej »

Preverjanje in ocenjevanje znanja za gibalno-ovirane otroke

Vnaprej vsebinsko in časovno napovedano, pri ustnem ocenjevanju znanja naj bodo učiteljeva vprašanja enoznačna, z dodatnimi pojasnili, ne upoštevamo napak, ki so posledica učenčevih primanjkljajev na senzo-motoričnem področju, posredovanje otrokovih

Poglej »

Poučevanje in učenje gibalno-oviranih otrok

Splošna metodično-didaktična navodila: za uspešno vključitev v šolsko okolje potrebuje otrok občutek spreje- tosti, pripadnosti skupini sošolcev, drugih učencev in vseh delavcev na šoli, priporočljivo je, da je otrok vključen

Poglej »

Domače obveznosti za gibalno-ovirane otroke

Izbira vsebine in količine domačih nalog naj bo dobro načrtovana, upoštevamo otrokovo psihofizično stanje, sposobnosti, znanje in primanjkljaje, struktura naloge naj bo taka, da jo je otrok zmožen opraviti samostojno

Poglej »
Aktualna izobraževanja
Razvoj grafomotorike
Nives Skamlič
27. 6. 2024
Disleksija – motnja in dar
Nives Skamlič
28. 6. 2024
Razvoj pismenosti
dr. Katarina Grom, dr. Tanja Černe
28. 6. 2024
Otrok z avtističnimi motnjami v vrtcu in šoli
dr. Simona Rogič Ožek, Nives Skamlič
1. 7. 2024
Govorni razvoj otroka
Nives Skamlič
2. 7. 2024

Prijava na novice