fbpx

O produktu | Naročnina

Izkoristite možnost brezplačne registracije in dostopajte do izbranih vsebin. Preizkusite sedaj.

Otroci s posebnimi potrebami: Opredelitev in značilnosti

Teorije o nastanku disleksije

V težnji, da bi pojasnili nastanek in vzroke za disleksijo, so nastale številne teorije, ki vsaka zase sicer ne pojasnjuje motnje, pripomorejo pa k razumevanju širine pojava. V preteklosti so

Poglej »

Specifične učne težave kot nadredni pojem PPPU

Skupina primanjkljajev na posameznih področjih učenja Koncept dela Učne težave v osnovni šoli (2008) deli učne težave v dve veliki skupini: splošne in specifične. Nekateri učenci imajo samo splošne učne

Poglej »
Aktualna izobraževanja
Razvoj grafomotorike
Nives Skamlič
27. 6. 2024
Disleksija – motnja in dar
Nives Skamlič
28. 6. 2024
Razvoj pismenosti
dr. Katarina Grom, dr. Tanja Černe
28. 6. 2024
Otrok z avtističnimi motnjami v vrtcu in šoli
dr. Simona Rogič Ožek, Nives Skamlič
1. 7. 2024
Govorni razvoj otroka
Nives Skamlič
2. 7. 2024

Prijava na novice