fbpx

O produktu | Naročnina

Izkoristite možnost brezplačne registracije in dostopajte do izbranih vsebin. Preizkusite sedaj.

Otroci s posebnimi potrebami: Primanjkljaji

Grafomotorična obravnava črk

Pisanje črk Pisanje je sodobno sredstvo komunikacije, pri katerem pomene prenašano na jezikoven način s pomočjo simbolov in znakov. V sodobnem času veliko pišemo, vendar je za odrasle način pisanja

Poglej »

Dispraksija – razvojna motnja koordinacije

Dispraksija se pri vsakem posamezniku kaže drugače, ne pojavijo se nujno vsi elementi dispraksije, ampak le nekateri. O dispraksiji govorimo, kadar gre pri otrocih za povprečne do nadpovprečne intelektualne sposobnosti

Poglej »

Grafomotorika – nova spoznanja in pristopi

Grafomotorika je sposobnost in spretnost pisanja (oblikovanja črk, števil in drugih pisnih znamenj) ter je del splošne motorike. Del grafomotorike je tudi pisanje, ki je nadzorovano, hoteno gibanje. Pri pisanju

Poglej »

Razvoj motorike in grafomotorike

Motorični razvoj je neprekinjen, vseživljenjski proces, v toku katerega dozorevajo in se razvijajo človekove funkcionalne zmožnosti za obvladovanje gibanja in življenja. Pod pojmom zgodnji motorični razvoj razumemo razvoj otrokovih kosti,

Poglej »

Grafomotorika

Splošno o grafomotoriki Pisanje vključuje jezikovni, pravopisni in grafomotorični vidik. Grafomotorika se začne razvijati veliko pred razvojem pisanja, od trenutka, ko otrok prime pisalo in potegne prve črte. Njen razvoj

Poglej »

Disortografija

V skupino bralno-napisovalnih težav sodijo disleksija (specifična motnja branja), disgrafija (specifična motnja pisanja) in disortografija (specifična motnja pisanja na področju pravopisa). Ker se specifične motnje branja, pisanja in pravopisa pogosto

Poglej »
Prikazani so vsi prispevki
Aktualna izobraževanja
Razvoj grafomotorike
Nives Skamlič
27. 6. 2024
Disleksija – motnja in dar
Nives Skamlič
28. 6. 2024
Razvoj pismenosti
dr. Katarina Grom, dr. Tanja Černe
28. 6. 2024
Otrok z avtističnimi motnjami v vrtcu in šoli
dr. Simona Rogič Ožek, Nives Skamlič
1. 7. 2024
Govorni razvoj otroka
Nives Skamlič
2. 7. 2024

Prijava na novice