fbpx

O produktu | Naročnina

Izkoristite možnost brezplačne registracije in dostopajte do izbranih vsebin. Preizkusite sedaj.

Otroci s posebnimi potrebami: Opredelitev in značilnosti

Otroci z avtističnimi motnjami

Že vrsto let se v vse programe vzgoje in izobraževanja vključuje tudi otroke z avtističnimi motnjami. Septembra 2013 je začel veljati Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, kjer so

Poglej »

Prepoznavanje otroka z avtistično motnjo

Značilnosti otrok z avtističnimi motnjami Otroci z avtističnimi motnjami kažejo razvojne zaostanke na več razvojnih področjih, ki se pokažejo že v predšolskem obdobju. Opazen je razvojni zaostanek na področju čustvovanja,

Poglej »

Opredelitev avtizma

Avtizem je nevrološko pogojena razvojna vseživljenjska motnja, ki lahko z ustreznimi pristopi in obravnavami omogoča kakovostno življenje. V zadnjih 30-ih letih se je pojavnost te motnje zelo povečala. Leta 1985

Poglej »

Kako vzgojitelji/učitelji prepoznajo značilne znake avtističnih motenj, na kaj naj bodo pozorni pri opazovanju in kdaj naj se povežejo v timsko sodelovanje, da bodo kar najbolje načrtovali vzgojno-izobraževalno delo

Za opredelitev, da ima otrok avtistične motnje ne obstaja biološki označevalec, zato je diagnoza klinično postavljena. Temelji na poročilih staršev, zdravstvenem, psihološkem in pedagoškem poročanju, vedenjski sliki otroka med igro,

Poglej »

Znaki avtističnih motenj v prvem letu

Že Kanner je leta 1943 zgodnje znake avtizma opredeljeval kot nenavadni socialni razvoj otroka. Prav tako je Asperger leto kasneje poudarjal oslabljeno socialno komunikacijo. Pomembni napovedovalci avtističnih motenj so tudi

Poglej »
Aktualna izobraževanja
Razvoj grafomotorike
Nives Skamlič
27. 6. 2024
Disleksija – motnja in dar
Nives Skamlič
28. 6. 2024
Razvoj pismenosti
dr. Katarina Grom, dr. Tanja Černe
28. 6. 2024
Otrok z avtističnimi motnjami v vrtcu in šoli
dr. Simona Rogič Ožek, Nives Skamlič
1. 7. 2024
Govorni razvoj otroka
Nives Skamlič
2. 7. 2024

Prijava na novice