fbpx

O produktu | Naročnina

Izkoristite možnost brezplačne registracije in dostopajte do izbranih vsebin. Preizkusite sedaj.

Otroci s posebnimi potrebami: Prilagoditve

Organizacija podaljšanega bivanja

Otroci z AM v času podaljšanega bivanja potrebujejo možnost umika od dražljajev, čas in prostor za počitek ter mirno dejavnost. Prav tako potrebujejo možnost urjenja v socialni komunikaciji in priložnost

Poglej »

Poučevanje otrok z AM

Načine poučevanja je potrebno prilagajati, ne poučuje se vedno na enak način. Poiskati je treba način, ki je uspešen, bodisi z menjavo metod, oblik dela ali okolja. Prilagaja naj se

Poglej »

Preverjanje in ocenjevanje znanja

Posebnosti v delovanju otroka z AM pogosto vplivajo na zmožnost učenja. Zato je potrebno poznati in razumeti vsakega otroka z AM ter s prilagoditvami odpravljati ovire na poti pridobivanja znanja

Poglej »

Časovna prilagojenost

Whitaker (2011) poudarja pomen strukturiranega časa. Otroci z AM imajo zelo močno potrebo po tem, da vedo, kaj sledi, in velike težave z zaporedji dogodkov – najlažje jim pomagamo z

Poglej »

Pripomočki in oprema

Najpogosteje uporabljeni pripomočki za poučevanje otrok z AM so: fotoaparat, video kamera, računalnik, projektor in drugo. Za natančno in jasno določanje trajanja in konca aktivnosti se uporabljajo peščene ure, časomeri,

Poglej »

Priprava prostora

Zaradi prenasičenosti senzoričnih informacij otroci z AM občasno potrebujejo prostor za umik. V ta namen se v razredu lahko naredi miren kotiček, ki se ga po potrebi omeji (npr. z

Poglej »

Strukturirano okolje

Za nemoten potek delovnega dne v vzgojno izobraževalni instituciji je pomembna temeljita priprava, sistematična in strukturirana izvedba vseh dejavnosti, ki jih zajema vzgojno-izobraževalni proces. Poleg dela v skupini in pouka

Poglej »
Aktualna izobraževanja
Razvoj grafomotorike
Nives Skamlič
27. 6. 2024
Disleksija – motnja in dar
Nives Skamlič
28. 6. 2024
Razvoj pismenosti
dr. Katarina Grom, dr. Tanja Černe
28. 6. 2024
Otrok z avtističnimi motnjami v vrtcu in šoli
dr. Simona Rogič Ožek, Nives Skamlič
1. 7. 2024
Govorni razvoj otroka
Nives Skamlič
2. 7. 2024

Prijava na novice