fbpx

O produktu | Naročnina

Izkoristite možnost brezplačne registracije in dostopajte do izbranih vsebin. Preizkusite sedaj.

Otroci s posebnimi potrebami: Motnje

Komunikacijske in govorno-jezikovne motnje

Odstopanja v razvoju komunikacije, govora in jezika se lahko v predšolskem obdobju pojavijo v kateri koli starosti otroka. Nekatera so prehodnega značaja in otrok zaostanke sčasoma spontano nadoknadi, druga so

Poglej »

Artikulacijske motnje

Večina otrok v določenem obdobju pri učenju novih besed dela napake, napačno izgovarja glasove ali jih premešča. O artikulacijski motnji govorimo, kadar napačen izgovor nekega glasu vztraja še v starosti,

Poglej »

Motnje fluetnosti – jecljanje

Otroci z govornimi motnjami, ki jih zaradi njihovih posebnih vzgojno- izobraževalnih potreb usmerjamo kot otroke s posebnimi potrebami, so tisti z motnjami fluentnosti in otroci z zmernimi, težjimi ali težkimi

Poglej »

Motnje glasov govora

Večina otrok do vstopa v šolo usvoji vse glasove govora in ustrezne jezikovne veščine, ki jim omogočajo besedno pridobivanje in izkazovanja znanje ter učenja branja in pisanja. Zaostanek ali motnje

Poglej »

Selektivni mutizem

Kako prepoznati selektivni mutizem? Osnovna značilnost SM je, da otrok v nekaterih situacijah ne more govoriti. Otrok sproščeno komunicira v domačem okolju, s starši, v šoli pa je tiho ali

Poglej »
Aktualna izobraževanja
Razvoj grafomotorike
Nives Skamlič
27. 6. 2024
Disleksija – motnja in dar
Nives Skamlič
28. 6. 2024
Razvoj pismenosti
dr. Katarina Grom, dr. Tanja Černe
28. 6. 2024
Otrok z avtističnimi motnjami v vrtcu in šoli
dr. Simona Rogič Ožek, Nives Skamlič
1. 7. 2024
Govorni razvoj otroka
Nives Skamlič
2. 7. 2024

Prijava na novice