fbpx

O produktu | Naročnina

Izkoristite možnost brezplačne registracije in dostopajte do izbranih vsebin. Preizkusite sedaj.

Otroci s posebnimi potrebami: Opredelitev in značilnosti

Simptomi govorno-jezikovnih motenj

Težavnost in oblika govorno-jezikovne Motnje (v nadaljevanju GJM) se pri otrocih zelo razlikujeta glede na starost in druge sposobnosti otroka. Pri triletnem otroku ugotavljamo govorno-jezikovno odstopanje, če otrok zelo slabo

Poglej »

Govorna in jezikovna motnja

Kadar v procesu učenja jezika in razvoju govora prihaja do zaostanka, zastoja, motenj ali primanjkljajev, lahko govorimo o govornih ali jezikovnih motnjah. Otroci z govorno motnjo ne izgovarjajo enega ali

Poglej »

Opredelitev govorno-jezikovne motnje

Človeška komunikacija, govor in jezik so kompleksne veščine, pri katerih je vključen človek kot celota, telesno, miselno, čutno, intuitivno. Zato je za obvladovanje teh veščin potrebno skladno delovanje mnogih zaznavnih,

Poglej »

Pojmi: govor, jezik in komunikacija

Komunikacija je prenos misli, sporočil ali informacij od tistega, ki sporočilo oddaja, do tistega, ki sporočilo sprejema. Komunikacija je lahko namerna (ko se zavedamo, kaj sporočamo) ali nenamerna (najpogosteje neverbalna

Poglej »
Aktualna izobraževanja
Razvoj grafomotorike
Nives Skamlič
27. 6. 2024
Disleksija – motnja in dar
Nives Skamlič
28. 6. 2024
Razvoj pismenosti
dr. Katarina Grom, dr. Tanja Černe
28. 6. 2024
Otrok z avtističnimi motnjami v vrtcu in šoli
dr. Simona Rogič Ožek, Nives Skamlič
1. 7. 2024
Govorni razvoj otroka
Nives Skamlič
2. 7. 2024

Prijava na novice