fbpx

O produktu | Naročnina

Izkoristite možnost brezplačne registracije in dostopajte do izbranih vsebin. Preizkusite sedaj.

Otroci s posebnimi potrebami: Izobraževanje

Vzgoja in izobraževanje otrok z lažjo MDR

Šoloobvezni otroci z lažjo MDR se v skladu z obstoječo zakonodajo usmerjajo v prilagojen izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom (v nad. NIS), ki se v praksi izvaja v osnovnih

Poglej »

Otroci z lažjo MDR v večinski osnovni šoli

Vključevanje v druge programe (prehajanje med programi) Strokovni delavci večinskih osnovnih šol se lahko s poučevanjem otrok, ki imajo ‘formalno’ opredeljeno lažjo MDR, srečajo v okviru t. i. vključevanja v

Poglej »
Aktualna izobraževanja
Razvoj grafomotorike
Nives Skamlič
27. 6. 2024
Disleksija – motnja in dar
Nives Skamlič
28. 6. 2024
Razvoj pismenosti
dr. Katarina Grom, dr. Tanja Černe
28. 6. 2024
Otrok z avtističnimi motnjami v vrtcu in šoli
dr. Simona Rogič Ožek, Nives Skamlič
1. 7. 2024
Govorni razvoj otroka
Nives Skamlič
2. 7. 2024

Prijava na novice