fbpx

O produktu | Naročnina

Izkoristite možnost brezplačne registracije in dostopajte do izbranih vsebin. Preizkusite sedaj.

Otroci s posebnimi potrebami: Opredelitev in značilnosti

Motnja v duševnem razvoju

Definicij motnje v duševnem razvoju je zelo veliko. Razlikujejo se glede na znanstveno ozadje, iz katerega izhajajo (medicina, psihologija, specialna pedagogika …), hkrati pa se spreminjajo z razvojem posamezne stroke.

Poglej »

Otroci z lažjo MDR

Podatki v strokovni literaturi kažejo, da je v populaciji približno 1-3 % oseb z MDR, pri čemer ima večina teh (približno 75-90 %) lažjo MDR (Tomori, 1999; Schalock in Braddock,

Poglej »

Stopnje MDR

Poimenovanja posameznih stopenj MDR se razlikujejo glede na strokovna področja, iz katerih izhajajo. Na področju vzgoje in izobraževanja med otroci z MDR razlikujemo (Pravilnik o organizaciji in načinu dela komisij

Poglej »
Aktualna izobraževanja
Razvoj grafomotorike
Nives Skamlič
27. 6. 2024
Disleksija – motnja in dar
Nives Skamlič
28. 6. 2024
Razvoj pismenosti
dr. Katarina Grom, dr. Tanja Černe
28. 6. 2024
Otrok z avtističnimi motnjami v vrtcu in šoli
dr. Simona Rogič Ožek, Nives Skamlič
1. 7. 2024
Govorni razvoj otroka
Nives Skamlič
2. 7. 2024

Prijava na novice