fbpx

O produktu | Naročnina

Izkoristite možnost brezplačne registracije in dostopajte do izbranih vsebin. Preizkusite sedaj.

Otroci s posebnimi potrebami: Opredelitev učnih težav

Definicija učnih težav

O učnih težavah govorimo, kadar ima otrok pri učenju pomembno večje težave kot vrstniki. Učne težave se pojavijo pri zelo heterogeni skupini učencev z različnimi kognitivnimi, socialnimi, emocionalnimi in drugimi

Poglej »

Osnovne oblike pomoči

Za učenca z učnimi težavami ni predviden izobraževalni program, v katerega bi bil usmerjen, vendar pa to ne pomeni, da ni upravičen do ustreznih prilagoditev v procesu poučevanja in učenja.

Poglej »

Podskupine učnih težav

V Konceptu dela: učne težave v osnovni šoli (2008) kljub heterogenosti skupine skušajo opredeliti nekaj podskupin, vendar s poudarkom, da jih zaradi pogostih kombinacij težav ter interakcijskih vplivov ni mogoče

Poglej »

Otroci z učnimi težavami

Veliko potrebnih informacij o prepoznavanju in pomoči otrokom z učnimi težavami najdemo v Konceptu dela učne težave v osnovni šoli (Magajna in sodelavke, 2008), ki ga je jeseni 2007 sprejel

Poglej »
Aktualna izobraževanja
Razvoj grafomotorike
Nives Skamlič
27. 6. 2024
Disleksija – motnja in dar
Nives Skamlič
28. 6. 2024
Razvoj pismenosti
dr. Katarina Grom, dr. Tanja Černe
28. 6. 2024
Otrok z avtističnimi motnjami v vrtcu in šoli
dr. Simona Rogič Ožek, Nives Skamlič
1. 7. 2024
Govorni razvoj otroka
Nives Skamlič
2. 7. 2024

Prijava na novice