fbpx

O produktu | Naročnina

Izkoristite možnost brezplačne registracije in dostopajte do izbranih vsebin. Preizkusite sedaj.

Otroci s posebnimi potrebami: Učna pomoč

Petstopenjski model pomoči

Glede na kontinuum težav od blažjih do najtežjih ločimo naslednje stopnje pomoči: POMOČ UČITELJA V RAZREDU (med poukom, podaljšanim bivanjem, dopolnilni pouk): večini otrok z učnimi težavami lahko pomaga že

Poglej »

Izvirni delovni projekt pomoči (IDPP)

Je dokument, ki ga šola pripravi z namenom optimizacije pomoči učencu z učnimi težavami. Namenjen je tako učencu kot tudi učitelju. Učitelj s pripravo IDPP-ja bolj jasno ubesedi, zapiše in

Poglej »
Aktualna izobraževanja
Razvoj grafomotorike
Nives Skamlič
27. 6. 2024
Disleksija – motnja in dar
Nives Skamlič
28. 6. 2024
Razvoj pismenosti
dr. Katarina Grom, dr. Tanja Černe
28. 6. 2024
Otrok z avtističnimi motnjami v vrtcu in šoli
dr. Simona Rogič Ožek, Nives Skamlič
1. 7. 2024
Govorni razvoj otroka
Nives Skamlič
2. 7. 2024

Prijava na novice