fbpx

O produktu | Naročnina

Izkoristite možnost brezplačne registracije in dostopajte do izbranih vsebin. Preizkusite sedaj.

Otroci s posebnimi potrebami: Pravna ureditev usmerjanja

Preventivne dejavnosti v podporo vrtcem in šolam v vzgojnem programu strokovnih centrov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami in motnjami in Izvedbena priporočila za izvajanje vzgojnega programa

Nastanek novega Vzgojnega programa V pričujočem prispevku podrobneje predstavim preventivne dejavnosti strokovnih centrov za podporo vrtcem in šolam, ki so opredeljene v prenovljenem Vzgojnem programu za vzgojo in izobraževanje otrok

Poglej »

Mnenje otrokovega vzgojitelja/vzgojiteljice oziroma učitelja/učiteljice

Mnenje otrokovega vzgojitelja/vzgojiteljice oz. učitelja/učiteljice Dosedanji Zakon je določal možnost sodelovanja vzgojitelja/vzgojiteljice oz. učitelja/učiteljice na pobudo članov senata Komisije. Nova Zakonodaja pa uvaja obvezo sodelovanja otrokovega vzgojitelja/vzgojiteljice oz. učitelja/učiteljice pred

Poglej »

Na kaj še morate biti pozorni?

Druge pomembne spremembe V nadaljevanju so navedene še nekatere druge spremembe in pomembne informacije: strokovno mnenje se vroči tudi vrtcu oz. šoli. Pri tem je pomembno, da strokovna služba vrtca

Poglej »

Strokovna dokumentacija

Strokovna dokumentacija Zakon natančneje določa tudi strokovno dokumentacijo, ki jo mora predložiti starš oz. vlagatelj, če se podaja zahteva za uvedbo postopka usmerjanja za otroka, za katerega so domnevno identificirane

Poglej »

Spremljevalec za fizično pomoč

Spremljevalec za fizično pomoč Naslednja novost, ki jo je prinesla Zakonodaja, se nanaša na spremljevalca za fizično pomoč. Tako so poleg težje in težko gibalno oviranih otrok do stalnega ali

Poglej »

Tolmač za slovenski znakovni jezik

Tolmač za slovenski znakovni jezik Zakon navaja, da se gluhim in naglušnim, ki se sporazumevajo v slovenskem znakovnem jeziku, prizna pravica do tolmača za slovenski znakovni jezik v vseh programih,

Poglej »
Prikazani so vsi prispevki
Aktualna izobraževanja
Razvoj grafomotorike
Nives Skamlič
27. 6. 2024
Disleksija – motnja in dar
Nives Skamlič
28. 6. 2024
Razvoj pismenosti
dr. Katarina Grom, dr. Tanja Černe
28. 6. 2024
Otrok z avtističnimi motnjami v vrtcu in šoli
dr. Simona Rogič Ožek, Nives Skamlič
1. 7. 2024
Govorni razvoj otroka
Nives Skamlič
2. 7. 2024

Prijava na novice