fbpx

Prijava v portal: 

Paretovo pravilo in problematični zaposleni

image_pdfimage_print

 

Že naš vid je omejen na ozek spekter barv, ki jih vidimo: lahko vidimo rdečo, oranžno barvo in druge barve, ne vidimo pa npr. ultravijolične in infrardeče svetlobe. Če uporabimo prispodobo, lahko rečemo, da so naši zaznavni filtri kot barvna očala, skozi katera vidimo svet. Z rumenimi barvnimi očali je naš svet videti rumen, z rdečimi pa rdeč. Čeprav gledamo isti bel predmet, je za osebo z rumenimi očali predmet rumen in za osebo z rdečimi očali  rdeče barve. 

Pri presojanju, ali je naš sodelavec problematičen ali ne, je torej poleg sodelavca pomembno tudi, skozi kakšna »očala« ga vidimo. Naša »očala« so med drugim lahko:

  • naše vrednote: če sta vodji pomembni vrednoti trdo delo in železna disciplina, bo zelo verjetno sodelavec, ki se na primer rad šali in je njegova delovna miza v »kreativnem neredu«, zanj problematičen;
  • stereotipi in usmerjenost pozornosti: če je vodja prepričan, da moški ne more dobro opravljati dela poslovnega sekretarja, bo iskal (in našel) napake;
  • projekcije: sodelavce dojemamo na način, ki v resnici odraža nas, npr. vodja, ki ni popolnoma odkrit, bo zelo verjetno hitro opazil neodkritost pri sodelavcih;
  • pripisovanje motivov določenemu vedenju: navadno ne poznamo motiva za vedenje sodelavca, zato mu ga pripišemo, npr. verjetno je poročilo površno, ker me želi prizadeti.

Veliko konfliktov nastane prav zaradi različnega dojemanja namena vedenja druge osebe. Pri presoji lastnega vedenja namreč izhajamo iz namena – kaj smo nameravali doseči – in ne iz dejanskega vedenja. Pri presoji vedenja druge osebe pa navadno ne poznamo namena, zato jo presojamo le na osnovi dejanskega vedenja.

Filtri oz. »barvna očala«, skozi katere dojemamo druge ljudi in svoje sodelavce, so različni. Navadno so za vodje problematični sodelavci, ki se od njih precej razlikujejo. Z vpogledom v razlike lažje prepoznamo motiv za določenim vedenjem, ki ga sami obravnavamo za problematično, in se lahko na situacijo odzovemo drugače, kot bi se sicer.

 

Sodobna orodja vodenja

 

Več o tej temi preberite v priročniku Sodobna orodja vodenja

 
Dodaj odgovor