fbpx

Prijava v portal: 

Pet korakov ciljnega vodenja

image_pdfimage_print

 

2. Postavljanje individualnih ciljev

Na osnovi ciljev enote, oddelka vodja skupaj z zaposlenimi postavi individualne cilje. Pomembno pri postavljanju ciljev je vzajemni dogovor oziroma konsenz med vodjem in sodelavcem glede zastavljenih ciljev. Le za cilje, ki jih bosta sprejela skupaj, bo obstajala močna predanost za njihovo doseganje. V primeru timov je priporočljivo, da pri postavljanju ciljev tima sodelujejo vsi člani tima.

3. Spremljanje napredka

Spremljanje izvedbe je pomemben del ciljnega vodenja. Zaposleni lahko akcijske načrte za doseganje lastnih ciljev razvijejo sami, vloga vodje pa je, da nudi potrebno podporo, kadar je to pomembno, in spremlja izvedbo.
Ovire pri doseganju ciljev po potrebi rešujeta skupaj. Periodično spremljanje napredka je pomembno predvsem zato, da se akcijski načrti dejansko uresničujejo. Spremljanje lahko poteka tudi polformalno ali neformalno. Priporočljivo je, da se napredek spremlja kvartalno ali mesečno – odvisno od ciklov doseganja ciljev.

4. Osveževanje ali ponovna opredelitev ciljev/Redefiniranje ciljev

V primeru izrednih dogodkov je cilje treba redefinirati, postaviti na novo, glede na novonastale okoliščine. Pri tem je pomembno, da vodja ohrani objektivnost pri presoji, ali gre resnično za zunanje dogodke (npr. nenadna sprememba na trgu, izpad naročenih surovin, nenadna dolgotrajna odsotnost pomembnega člana tima).

5. Merjenje in nagrajevanje doseganja ciljev

Že pri sami opredelitvi ciljev je pomembno, da cilji opišejo rezultat in ne aktivnost ter da so rezultati ciljev določljivi/vidni in objektivni. Da bi lahko doseganje cilja ocenjevali, moramo imeti na voljo podatke za merjenje doseganja ciljev. Za merjenje doseganja ciljev je smotrno uporabiti podatke, ki se že zbirajo/ki so nam že na voljo. Ne izvajamo merjenja ali dodatnih zbiranj podatkov, če to ni nujno potrebno.

 

Sodobna orodja vodenja

 

Več o tej temi preberite v priročniku Sodobna orodja vodenja

 
Dodaj odgovor