fbpx

Prijava v portal: 

Plačilo davka pri prenosu nepremičnine ali poslovnega deleža na potomce ali zakonca

To pomeni, da ob podaritvi ni potrebno plačati davka od dobička iz kapitala. Tega bodo plačali prejemniki, ko ga bodo odtujili glede na leta lastništva:

 

 

  • od enega do pet let lastništva – 25 odstotkov,
  • od pet do deset let lastništva – 15 odstotkov,
  • od deset do petnajst let lastništva – 10 odstotkov,
  • od petnajst do dvajset let lastništva – 5 odstotkov,
  • nad dvajset let lastništva – nič odstotkov.

 

Uveljavljanje odloga plačila davka mora oseba, ki podari nepremičnino ali kapitalski vložek, priglasiti na FURS v predpisanem roku, ki je za nepremičnine 15 dni po podaritvi in kapitalskih vložkov do 28. februarja tekočega leta za preteklo leto.
Pri vpisovanju podatkov v obrazec priglasitve uveljavljanja odloga za ugotavljanja davčne obveznosti moramo navesti:

 

  • nepremičnine: vrsta nepremičnine, naslov, parcelna številka, katastrska občina, država, površina, datum pridobitve, nabavna vrednost;
  • poslovni deleži: podatki o vrsti kapitala, odstotek kapitala, datum pridobitve, knjigovodska vrednost pridobljenega kapitala (če je bila pridobitev pred 1. januarjem 2003, se upošteva knjigovodska ali cenitvena vrednost na dan 1. januar 2006).

 

K obrazcu priglasitve odloga plačila davka priložimo darilno pogodbo (sklenjeno pri notarju), dokazilo o datumu pridobitve in nabavni vrednosti kapitala, ki ga je pridobil darovalec, ter dokazilo o statusu prejemnika darila (zakonec, otrok).

Dodaj odgovor