fbpx

Prijava v portal: 

Pogodbe: darilna, donacijska, sponzorska – vsebinski in davčni vidik

Donacijska pogodba – ta pogodba ni dvostranski posel in ne gre za obojestransko oziroma vzajemno korist. Gre za tako imenovani inominantni dogovor in je naša zakonodaja ne ureja. Donacije so izplačila za humanitarne, kulturne, športne, vzgojno izobraževalne, znanstvene, ekološke in religiozne namene, izplačila za varstvo okolja, naravne nesreče. Gre za določena namenska sredstva za podporo določenih nepridobitnih dejavnosti in projektov, ki so lahko izplačana v naravi ali z denarnimi sredstvi. Odhodki iz naslova donatorstva so v celoti davčno nepriznani. Donator (pravna oseba, podjetnik) lahko donatorska sredstva uveljavlja v davčnem obračunu, kot olajšave v višini 0,3 odstotka ali 0,2 odstotka (varstvo pred naravnimi nesrečami, varovanje okolja) od letno davčno priznanih prihodkov oziroma največ do pozitivne višine davčne osnove. V primeru, da je davčna osnova prenizka se lahko prenašajo neizkoriščene donacije v naslednja tri davčna obdobja, in to so donacije, ki spadajo v višino 0,2 odstotka. Donacije niso predmet obračunanega DDV razen, če jih donator da v naravi.

Sponzorska pogodba – je mešana pogodba, kjer se prepletajo elementi različnih pogodb in sicer elementi podjetniške, prodajne in licenčne pogodbe. Sponzorska pogodba je dvostransko obvezna, torej gre za pogodbo, ki ustvarja vzajemne obveznosti za obe stranki. Prav tako je sponzorska pogodba poslovni dogovor, s katero sponzor za svojo korist in korist sponzoriranca zagotavlja financiranje ali drugo podporo z namenom ustvariti pozitivno povezavo med sponzorjevo podobo, blagovno znamko ali proizvodom in storitvijo sponzoriranca. To pomeni, da gre za posebno pogodbeno razmerje, za katerega je značilno, da imata oba udeleženca neko medsebojno korist. Sponzor se zaveže, da bo z denarnimi sredstvi, storitvami, materialom ali blagom podprl dejavnost sponzoriranca in ta se zaveže v zameno opraviti storitev oglaševanja in njegovih blagovnih znamk na plakatih, vozilih, medijih ipd. Vsa razmerja so opredeljena v sponzorski pogodbi, saj sponzor vstopa v razmerje s točno določenimi cilji in pričakuje povrnitev vloženih sredstev. Z davčnega vidika so za sponzorja stroški v celoti davčno priznani in prav tako si lahko v celoti odbije vhodni DDV.

Dodaj odgovor