fbpx

Prijava v portal: 

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati strokovni delavec za varnost pri delu

 

1) Če pri delodajalcu iz ocene tveganja izhaja večja nevarnost za nezgode pri delu, poklicne bolezni in bolezni, povezane z delom, mora strokovni delavec:

 

  • imeti najmanj višješolsko, višjo strokovno ali podobno izobrazbo iz naravoslovno-tehničnega področja (npr. inženir strojništva, kemijski inženir, varnostni inženir …);
    (Temeljno stopenjsko izobraževanje najmanj ravni 6/1 po KLASIUS-SRV* – klasifikacijo najdete na zgoščenki.)
  • opravljen celoten strokovni izpit;
  • opraviti vsaj en program usposabljanja iz psihologije dela, iz ergonomije, iz organizacije dela ali iz promocije zdravja na delovnem mestu, glede na vrsto dejavnosti delodajalca in v skladu s Pravilnikom o stalnem strokovnem izpopolnjevanju in usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu (Ur. l. RS, št. 109/11);
  • opraviti predpisano usposabljanje v treh letih od uveljavitve tega pravilnika, to je do 13. 1. 2015.

 

2) Če iz ocene tveganja ne izhaja večja nevarnost za nezgode pri delu, poklicne bolezni in bolezni, povezane z delom, in delodajalec zaposluje več kot 5 delavcev, mora strokovni delavec:

 

  • imeti najmanj srednjo strokovno ali splošno izobrazbo (tehnik, gimnazijski maturant …; temeljno stopenjsko izobraževanje najmanj ravni 5 po KLASIUS-SRV – klasifikacijo najdete na zgoščenki);
  • opravljen strokovni izpit.

  

Varnost in zdravje pri delu

 

Več o tej temi preberite v priročniku Varnost in zdravje pri delu

 
Dodaj odgovor