fbpx
Košarica
Slovenska zastava
Hrvaška zastava

Prijava v portal: 

Pomembnejše vsebinske novosti, ki jih prinaša novela ZZSDT (Gregor Malec)

S prenosom vsebine določb Direktive 2011/98 EU se je v tujsko zakonodajo implementiralo t. i. načelo “vse na enem mestu” za vse tujce, ki nameravajo v Republiki Sloveniji prebivati in delati na podlagi enotnega dovoljenja za prebivanje in delo. Dodatno se enotno dovoljenje po novem izdaja tudi zaradi opravljanja sezonskega dela, opravljanja dela kot samozaposlena oseba, za čezmejno opravljanje storitev kot napoteni delavci (te kategorije v področje uporabe direktive niso vključene). Načelo vse na enem mestu, ki je bilo z zakonom leta 2011 uvedeno za pridobitev dovoljenja za prebivanje iz razloga visokokvalificirane zaposlitve (modra karta EU), omogoča tujcu, da si uredi enotno dovoljenje za delo in dovoljenje za prebivanje na enem mestu (na upravni enoti). Pri tem predlagana ureditev ne odstopa bistveno od že uveljavljene ureditve za pridobitev dovoljenja za prebivanje iz razloga visokokvalificirane zaposlitve (modra karta EU).

V Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (Uradni list RS, št. 47/15, v nadaljnjem besedilu: ZZSDT) je že prenesenih trinajst direktiv EU, z novelo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (v nadaljnjem besedilu: novela) pa se delno prenašata tudi dve novi direktivi EU, in sicer:

  • Direktiva 2014/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o pogojih za vstop in bivanje državljanov tretjih držav zaradi zaposlitve sezonskih delavcev, v nadaljnjem besedilu Direktiva 2014/36/EU, in
  • Direktiva 2014/66/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o pogojih za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav v okviru premestitve znotraj podjetja, v nadaljnjem besedilu Direktiva 2014/66/EU.
Dodaj odgovor