fbpx

Prijava v portal: 

Popravljanje napak z vidika DDV

Najpogostejše napake, ki so predmet popravka obračunanega DDV so reklamacije, neplačilo s strani kupca, zaračunana previsoka ali prenizka cena, napačno obračunana stopnja DDV, finančni in komercialni popusti ipd. Vse nastala napake obračuna DDV popravljamo z izdanimi dobropisi. Vedno je potrebno napake oziroma popravke napak obračunanega DDV evidentirati v tekočem obrazcu DDV-O, v katerem smo napako odkrili. Ugotovljene napake je potrebno evidentirati v obrazcu DDV-O in ni potrebno posebno poročanje, kot priloga, k oddanem tekočem obrazcu DDV-O.
Popravki napak so zelo različni in neplačilo ali delno plačilo od kupca, zaradi nezmožnosti plačila ali drugih razlogov, ni podlaga za popravljanje obračunanega DDV v smislu popravka napak. To pomeni, če nam kupec ne plača, ne moremo govoriti o popravku napake. V primerih neplačil ali delnih plačil s strani kupcev lahko na obračunih DDV popravljamo samo, če imamo pravnomočni sklep sodišča o končanem stečajnem postopku ali uspešno končanem postopku prisilne poravnave, v katerem nismo bilo v celoti poplačani.
Podobno velja v primeru, ko prejmemo pravnomočni sklep sodišča o ustavitvi izvršilnega postopka oziroma druge vrste listin, iz katerih je razvidno, da v končanem izvršilnem postopku nismo in ne bomo poplačani v celoti.

Popravke preveč ali premalo odbitega DDV lahko uveljavljamo še eno leto po letu, ko smo napako ugotovili.

Dodaj odgovor