fbpx

Prijava v portal: 

Poročanje o trgovanju z nepremičninami

 

Predmet poročanj so kupoprodajni posli, o katerih je potrebno poročati, in sicer:

 

  • prodaja stavb, delov stavb ali parcel, dajanje stavb, delov stavb in parcel v finančni najem in sprememba izteka ali predčasna prekinitev finančnega najema ter ustanovitev ali prenos stavbne pravice;
  • najemne posle je potrebno poročati v primeru oddajanja stavb ali delov stavb ali njihovih delov in sprememb najemnin ali časovnega trajanja najemnin. 

 

Zavezanci za poročanje o kupoprodajnih poslih so:

 

  • DURS – za kupoprodajne posle nepremičninam, za katere je prejela napoved za odmero DPN;
  • prodajalec, ki je zavezanec za DDV, za kupoprodajne posle z nepremičninami, za katere je pri prodaji obračunal DDV;
  • lisingodajalec za posle z nepremičninami, za katere je pri sklenitvi pogodbe o finančnem najemu obračunal DDV in za spremembe datuma izteka finančnega najema o odpovedi pogodbe o finančnem najemu, ne glede na to, ali je bil ob prodaji obračunan DDV ali DPN.

 

Dodaj odgovor