fbpx

Prijava v portal: 

Poročilo o gibanju plač za maj 2016

Povprečna mesečna plača v zasebnem sektorju nižja, v javnem sektorju približno enaka kot plača za april 2016 
Povprečna mesečna bruto plača za maj 2016 je bila v zasebnem sektorju za 1,0 % nižja, v javnem sektorju pa približno enaka plači za prejšnji mesec.

Znižanje povprečne mesečne plače najizrazitejše v kulturnih, razvedrilnih in rekreacijskih dejavnostih 
Povprečna mesečna neto plača za maj 2016 se je v primerjavi s plačo za april 2016 izraziteje znižala v kulturnih, razvedrilnih in rekreacijskih dejavnostih (za 4,4 %) ter v dejavnosti trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil (za 3,0 %), izraziteje zvišala pa se je v dejavnosti rudarstvo (za 3,4 %) in v dejavnosti oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja (za 1,5 %).

Povprečna mesečna plača za maj 2016 višja od slovenskega povprečja le v osrednjeslovenski statistični regiji 
Najvišjo povprečno mesečno plačo za maj 2016 so prejeli zaposleni v osrednjeslovenski statistični regiji, in sicer 1.103,00 EUR neto (tj. približno 87 EUR več od slovenskega povprečja), najnižjo pa zaposleni v primorsko-notranjski statistični regiji, in sicer 917,17 EUR neto, ali okrog 99 EUR nižjo od slovenskega povprečja.

 placa

 

placa 1

Vir: http://pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/viewplus.asp?ma=H285S&ti=&path=../Database/Hitre_Repozitorij/&lang=2

Dodaj odgovor