fbpx

ARHIVIRANJE IN DIGITALNO POSLOVANJE Z DOKUMENTI

Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti

S PORTALOM E-DOKUMENTACIJA

ZVDAGA, UVDAG, Pravilnik o enotnih tehnoloških zahtevah za zajem in hrambo gradiva v digitalni obliki, roki hrambe, upravljanje dokumentarnega gradiva, zajem in e-hramba, izločanje in uničevanje gradiva, dolgoročna hramba, arhivsko gradivo, digitalina preobrazba, informacijska varnost e-hrambe in varnost poslovanja, kibernetska varnost, neprekinjeno delovanje, NIS1 in NIS2, eIDAS, ZInfV, GDPR, ZVOP-2

e-Dokumentacija, ZVDAGA

V dobi digitalne transformacije, ko postajajo kibernetski napadi vse pogostejši, je postala varna hramba gradiva še kompleksnejši izziv.

Računi, pogodbe, (e)pošta, kadrovska in računovodska dokumentacija, strokovna gradiva… niso le temelj za dokazovanje izvajanja storitev in delovnih procesov, ampak tudi potencialna tarča varnostnih groženj.

Kako na primer zavarovati elektronske zapise pred izgubo, krajo, (ne)namernim spreminjanjem ali razkritjem?

S priročnikom in portalom do hitre in enostavne izpolnitve zahtev!

Za zagotavljanje, da so vaši podatki varno hranjeni ter zaščiteni skladno z najvišjimi standardi, je ključno poznavanje in upoštevanje:

Za vsebine skrbijo strokovnjaki z večletnimi izkušnjami.

Dostop do vseh informacij 24 ur na dan na vseh napravah.

e-Dokumentacija, ZVDAGA

Vsebina:

 • O hrambi gradiva
 • Arhivska zakonodaja
 • Varstvo tajnosti, zasebnosti in osebnih podatkov
  • Zakonodaja, ki obravnava osebne, tajne in zaupne podatke
  • Varstvo osebnih podatkov in zasebnosti
  • Pooblaščene osebe za varnost osebnih podatkov
  • Smernice za varstvo osebnih podatkov in zasebnosti
  • Inšpekcijski nadzor na področju varstva osebnih podatkov
 • Pravila pisarniškega poslovanja
 • Upravljanje dokumentarnega gradiva v posameznih panogah in področjih
 • Izločanje in uničevanje gradiva
 • Arhivsko gradivo
 • Dolgoročna hramba
  • Priprava in prenos digitalnih zapisov v sisteme za dolgoročno hrambo
  • Varstvo gradiva v dolgoročni hrambi
  • Notranja organizacija, vloge in usposobljenost osebja
 • Zajem in pretvorba gradiva v digitalno obliko
 • Od priprave na zajem in e-hrambo do izvedbe
 • Notranja pravila
 • Pravna veljavnost in dokazna vrednost gradiva v elektronski obliki
 • Hramba gradiva v računalniškem oblaku
 • Varovanje elektronskih zapisov pred izgubo, krajo, namernim ali nenamernim spreminjanjem ali razkritjem
 • Kaj mora vodstvo vedeti o e-hrambi?
 • Registracija ponudnika opreme in storitev
 • Certifikacija opreme in storitev
 • Informacijska varnost
  Splošno o informacijski varnosti
  • Zakonodaja in standardi na področju zagotavljanja informacijske varnosti
  • Zahteve za zagotavljanje informacijske varnosti pri zajemu in e-hrambi
  • Neprekinjeno delovanje
  • Varovanje informacij v organizacijah
  • Informacijska varnost za računovodje in pisarniško poslovanje
  • Elektronska identifikacija in storitve zaupanja
 • Informacijska varnosti pri delu od doma
 • Digitizacija, digitalizacija in digitalna preobrazba (transformacija)
 • Preverjanje in zagotavljanje uspešnosti postopka digitizacije s primerom iz prakse

Blockhain (veriga podatkovnih blokov)

Dokumentacija na portalu

 • Fizično in tehnično varovanje prostorov in opreme
 • Primer opisa postopka zajema gradiva v digitalno obliko
 • Primer opisa postopka pretvorbe v obliko za dolgoročno hrambo
 • Izbor oblik zapisa, primernih za dolgoročno hrambo gradiva v digitalni obliki
 • Splošni pogoji za izvajanje certificiranja opreme in storitev – različica 5
 • Kontrolni vprašalnik za določitev obsega zajema, e-hrambe in spremljevalnih storitev ter  popisa vrst gradiva, ki nastaja ali bo zajeto in hranjeno v digitalni obliki
 • Poročilo o pripravi in organizaciji zajema, e-hrambe spremljevalnih storitev
 • Popis informacijskih virov
 • Izjava o zaupnosti (za primer naročanja storitev pri zunanjem izvajalcu)
 • Kontrolni vprašalnik za pomoč pri pripravi e-hrambe
 • Primeri opisov kontrole ureditve gradiva pred zajemom v digitalno obliko
 • Primeri opisov strukturne ureditve gradiva pred zajemom v digitalno obliko
 • Primer zajema metapodatkov v postopku masovne digitalizacije
 • Upravljanje varnostnih incidentov – postopkovnik
 • Načrt neprekinjenega poslovanja za večje organizacije (podjetja in organe javne uprave)
 • Načrt neprekinjenega poslovanja za manjše organizacije (podjetja in organe javne uprave)
 • Postopek upravljanja z dostopnimi pravicami do sistemov za zajem in hrambo gradiva
 • Navodila za upravljanje z gesli
 • Postopek dodelitve uporabniškega imena in gesla
 • Priloga Uredbe: Seznam bistvenih storitev po področjih in podpodročjih, na katerih se izvajajo bistvene storitve
 • Načrt periodičnega preverjanja izvajanja notranjih pravil
 • Seznam dokumentov NP
 • Seznam odgovornih oseb NP
 • Podatki o notranjih pravilih na zahtevi za njihovo potrditev – lastna NP
 • Podatki o notranjih pravilih na zahtevi za njihovo potrditev
 • Kontrolni seznam za pripravo NNP
 • Poročilo o presoji izvajanja “notranjih pravil”
 • Priloga 3: Zahteva za registracijo ponudnika opreme in storitev za digitalno hrambo
 • Konkordanca zahtev Enotnih tehnoloških zahtev (različica 2.1) in Pravilnika o enotnih tehnoloških zahtevah za zajem in hrambo gradiva v digitalni obliki
 • Konkordanca zahtev Pravilnika o enotnih tehnoloških zahtevah za zajem in hrambo gradiva v digitalni obliki in Enotnih tehnoloških zahtev (različica 2.1)
 • Konkordanca preslikave tipov in podtipov funkcionalnosti ETZ 2.1 v funkcionalne tipe PETZ
 • Priloga 2: Zahteva za potrditev vzorčnih notranjih pravil
 • Priloga 4: Izjava o izpolnjevanju splošnih pogojev za izvajanje storitev
 • Priloga 5: Zahteva za certificiranje strojne opreme
 • Priloga 7: Zahteva za certificiranje storitev
 • Priloga 8: Zahteve, ki jih mora izpolnjevati posamezen funkcionalni tip programske opreme
 • Priloga 1: Zahteva za potrditev notranjih pravil
 • Priloga 6: Zahteva za certificiranje programske opreme
 • Informacijska varnost
  Splošno o informacijski varnosti
  • Zakonodaja in standardi na področju zagotavljanja informacijske varnosti
  • Zahteve za zagotavljanje informacijske varnosti pri zajemu in e-hrambi
  • Neprekinjeno delovanje
  • Varovanje informacij v organizacijah
  • Informacijska varnost za računovodje in pisarniško poslovanje
  • Elektronska identifikacija in storitve zaupanja
 • Informacijska varnosti pri delu od doma
 • Preglednica inšpekcijski nadzor VOP
 • Vprašalnik o informacijski varnosti
 • Smernice glede uvedbe biometrijskih ukrepov po ZVOP-2
 • Smernice o zavarovanju osebnih podatkov
 • Kontrolni seznam za izvedbo presoje vplivov na zasebnost
 • Osnovne varnostne kontrole za zavarovanje osebnih podatkov – kontrolni seznam
 • Krovni dokument NP z ETZ
 • Vzorec vodenja dosjeja evidenc

Priročnik s portalom vam zagotavlja

Priročnik s portalom je zasnovan z mislijo na varno, učinkovito in skladno dolgoročno hrambo dokumentov ter vam ponuja:

Zakonodajne zahteve

Pregled nad najnovejšimi zakonodajnimi zahtevami in potrebnimi ter priporočljivimi ukrepi. (ZVDAGA, ZVDAGAA, UVDAG, eIDAS,ZinfV, NIS1, NIS2, Akt o kibernetski varnosti, GDPR, ZVOP-2…)

Smernice in napotke

Smernice za čim enostavnejše zakonsko skladno delovanje in napotki za zagotavljanje informacijske kibernetske varnosti ter varstva osebnih podatkov

Uporabne vzorce

Neposredno uporabni vzorci dokumentov, kategorizirani po področjih (e-hramba, informacijska varnost, notranja pravila, pravilnik o enotnih tehnoloških zahtevah, upravljanje gradiva, varstvo osebnih podatkov in zasebnosti…)

Odgovore na vaša vprašanja

Pošljite vprašanje na: [email protected]

Popust na seminarje v živo

Naročniki lahko koristite stalni 10% popust na aktualna izobraževanja in online seminarje, z možnostjo neposredne komunikacije s strokovnjaki z zadevnega področja.

Obveščanje o novostih

Prejmite periodične e-novice o aktualnih novostih in spremembah neposredno na vaš e-naslov.

Naročniški paketi

Priročnik s portalom

328,00 €
Cene so v EUR in ne vključujejo DDV.
Vsebina paketa
 • Tiskana izdaja priročnika
 • Dostop do spletne izdaje priročnika
 • Enostavna navigacija
 • Hitro iskanje
 • 24-urni dostop z vsemi mobilnimi napravami
 • Digitalni vzorci za takojšno uporabo
 • Odgovori na vprašanja
 • Cena ne vključuje posodobitev in nadgradenj

Potrebujete naročilnico?

Online izdaja – letna naročnina

448,00 € / leto
Cene so v EUR in ne vključujejo DDV.
Vsebina paketa
 • Dostop do spletne izdaje priročnika
 • Enostavna navigacija
 • Hitro iskanje
 • 24-urni dostop z vsemi mobilnimi napravami
 • Digitalni vzorci za takojšno uporabo
 • Odgovori na vprašanja
 • Cena vključuje vse posodobitve in nadgradnje za obdobje 1 leta
 • Naročnina se sklene za obdobje 1 leta, z letnim plačilom v enkratnem znesku

Potrebujete naročilnico?