fbpx

Portal varnost in zdravje pri delu

Portal Varnost in
zdravje pri delu

Pravne podlage varnosti in zdravja pri delu, izjava o varnosti z oceno tveganja, promocija zdravja na delovnem mestu, nazgode pri delu, osebna varovalna oprema, varnost pri vzdrževalnih delih, požarna varnost, varovanje okolja, nevarne kemikalije, varnost strojev, nadzor inšpektorja za varnost in zdravje pri delu, hrup, varnost na gradbiščih

Portal Varnost in zdravje pri delu

Pravočasno in enostavno vpeljite, kar zahteva aktualna zakonodaja
Oglejte si glavne prednosti portala Varnost in zdravje na delovnem mestu

Varstvo pri delu

Odgovori na vprašanja

Prejeli odgovore na vaše vprašanje, pošljite jih na: [email protected] ali oddajte na portalu e-vzd.

Delovna inšpekcija

Varnost in zdravje pri delu

Portal, s katerim si boste zagotovili pojasnila, dokumentacijo in vzorce za varno in zdravo delovno okolje.

Gradbeni nasveti

Obveščanje

Takoj in sproti obveščeni o zakonodajnih novostih ter ukrepih za implementacijo zakonodaje.

Delavec na gradbišču

Aktualni video seminarji

Praktični video seminarji, ki si jih lahko kadarkoli in kjerkoli ogledate. Obravnavane teme: požarna ogroženost stavb, izdelava ocene tveganja za delo z nevarnimi kemičnimi snovmi, tehnične zahteve in varnost strojev v praksi, sodelovanje z gasilskimi enotami in požarna varnost v praksi, uporaba standarda SIST EN 689:2018

Poškodba pri delu

Vsa potrebna navodila

Portal e-VZD vam služi kot vodnik in pripomoček pri gradnji sistema varnosti in zdravja pri delu v vašem podjetju. Nudi vam vsa potrebna navodila, obrazce in pravilnike, ki si jih morate samo prilagoditi!

Gradbeni zakon

Vzorci za takojšnjo uporabo

Prihranite čas, ker vedno in povsod dostopate do vnaprej pripravljenih tabel, vzorcev, postopkovnikov in primerov.

»Izvajanje delovnega procesa predstavlja stalno pojavljanje tveganj, ki lahko v večji ali manjši meri vplivajo na varnost in zdravje delavcev, ki delo opravljajo, pa tudi drugih oseb, ki so tako ali drugače prisotne v delovnem procesu delodajalca. Delodajalec mora tako zagotavljati varnost in zdravje pri izvajanju delovnega procesa. V ta namen mora izvajati ukrepe, potrebne za zagotovitev varnosti in zdravja delavcev ter tudi drugih prisotnih oseb.

Inšpektorat za delo vsako leto še vedno vsako leto prejme ogromno prijav, ki se večinoma nanašajo na neustrezne delovne pogoje ter na nezagotavljanje zdravstvenih pregledov delavcev in usposabljanja delavcev za varno delo.« Vir: Poročila IRSD

Delodajalec je, v skladu z ZVZD-1, dolžan poskrbeti za varnost in zdravje delavcev!

Pomembno je, da delodajalec z vidika varnosti in zdravja naredi vse, da do nezgod in bolezni pri delu ne pride. Ukrepati mora preventivno, pravilno in pravočasno, saj le tako lahko v primeru nezgode dokazuje, da do nezgode pri delu ni prišlo po njegovi krivdi. Koristno je poznati in odpraviti najpogostejše napake, ki jih delodajalci v praksi naredijo že pred nezgodo.

S portalom Varnost in zdravje pri delu do hitre in enostavne izpolnitve zahtev!

Portal Varnost in zdravje pri delu vsebuje vse potrebne informacije za hitro izpolnitev zakonodajnih zahtev v praksi:

Za vsebine skrbijo strokovnjaki z večletnimi izkušnjami.

Dostop do vseh informacij 24 ur na dan na vseh napravah.

Varnost in zdravje pri delu

Mnenja zadovoljnih uporabnikov:

»Spletni portal e-VZD odličen za podjetja, saj dobijo vse informacije na enem mestu.«
Mitja Vajda, VPD Vajda

LETNI Naročniški paket

Izberite letno naročnino z mesečnim ali letnim obračunom

Mesečno

Letno

Portal Varnost in zdravje pri delu

448 /leto (cene so v EUR in ne vključujejo DDV)
  • 24- urni dostop
  • Razlage nove zakonodaje
  • Aktualni video seminarji
  • Neomejeni odgovori na vaša vprašanja
  • Ažurno obveščanje o vseh novostih
  • Naročnina se sklene za obdobje najmanj 1 leta, z letnim plačilom v enkratnem znesku

Potrebujete PDF naročilnico?

Prenesete jo lahko tukaj>>

Več o splošnih pogojih na povezavi TUKAJ.